Hammershøj

200 spejdere invaderer Hammershøj til stævne næste weekend

Til sankthans i 2017 fejrede Hammershøj Gruppen indvielsen af deres nye spejderhus samtidig med 70-årsjubilæet for foreningen. Sidstnævnte dog med et års forsinkelse, da man gerne ville have huskøbet på plads først. Det er netop på dette areal ved Jernbanegade, et stort antal spejdere den kommende weekend slår lej. Arkivfoto

Godt  200 spejdere og ledere fra Randers og omegn kommer næste weekend til Hammershøj, når den lokale spejdergruppe for første gang nogensinde er vært for det årlige ‘Divi’-stævne i Randellsborg Division.

Hvert år samles spejdere fra Randellsborg Division, der består af DDS-spejdere (Det Danske Spejderkorps) fra Randers og omegn, for at dyste i forskellige spejderdiscipliner.

I år har Hammershøj Gruppen fået værtsskabet, så fra fredag aften 26. april vil byen opleve mere liv i gaderne end sædvanligt. Ikke mindst fordi spejderne med Viborg Kommunes og kirkens velsignelse slår lejr midt i byen på det store græsareal mellem Jernbanegade og kirkestien.

– Det er virkeligt stort for os det her. Vi er superstolte over at kunne trække divisionsturneringen her til byen. Så vi håber, at folk vil tage godt imod de mange børn og unge og bære over med lidt mere ‘larm’ i gaden, end der plejer at være, siger Susanne Molbæk, der er grupperådsformand for Hammershøj Spejderne.

For tre år siden købte spejderne den gamle stationsbygning i Hammershøj, som blev ledig, da børnehaven flyttede ud. Hermed fik spejderne ny synlighed i bybilledet, og gruppen er siden vokset i antal på både børn og ledere, fortæller Susanne Molbæk.

– Vi er blevet en virkelig stærk forening med mange børn og gode ledere, og vi er med vores eget spejderhus blevet meget mere synlige i byen og i omegnen; og med det kommende stævne får vi endnu mere cementeret vores tilstedeværelse i lokalsamfundet, siger hun.

Stort program

Fredag aften ankommer juniorspejderne (4.-5. klasse) og tropspejderne (6.-9. klasse) og starter på at opbygge deres lejrplads. Så her vil der være masser aktivitet – sandsynligvis til langt ud på natten, da tropspejderne traditionelt gør en dyd ud af at få bygget en flot lejrplads med mange fine detaljer.

De kan dog ikke sove længe af den grund, for allerede tidligt lørdag morgen ankommer mikrospejderne (0.-1. klasse) og minispejderne (2.-3. klasse) for at deltage i dagens turnering.

Stævnet sættes i gang klokken 9 med fælles flaghejsning, hvorefter der er opstart på den fælles del af divisionsturneringen. Her vil alle 160 spejdere og 60 ledere og hjælpere være tilstede og begynde dagsløbet.

Det vil foregå rundt i Hammershøj og nærmeste omegn, hvor alle spejderne går rundt til posterne, de mindste med følge af en leder eller forældre, da der er en del veje, der skal krydses undervejs.

Dagsløbet lørdag slutter for alle spejdere klokken 16, hvor mikro- og minispejderne slutter deres del af opgaverne med tovtrækning og stafet. Herefter er der fællesspisning på lejrpladsen for alle, og dagen afsluttes med et hyggeligt fælles lejrbål og præmieoverrækkelse for mikro- og minispejderne.

Natløb lørdag

Om aftenen, når ‘de små’ er taget hjem, bliver juniorspejderne og tropspejderne sendt ud på ‘natløb’, der snildt kan vare til langt ud på aftenen. Så her må Hammershøjborgerne igen forberede sig på en aften med lidt mere liv i byen, end man plejer. Dog på en helt anden måde, end når der er ungdomsfest i forsamlingshuset.

– Vi har været rundt og lagt sedler i postkasserne ved samtlige husstande i Hammershøj og den nærmeste omegn i ugen op til påske, så vi håber, at alle er advaret og bare sammen med os vil glæde sig over, at se de mange unge mennesker i byen.

Søndag morgen vil lejrene blive nedbrudt, og divisionsturneringen rundes af med konkurrencer i tovtrækning og stafet klokken 10.30.
Hele herligheden slutter klokken 12 med præmieoverrækkelse og fællesafslutning.

Til at facilitere de mange mennesker bliver der stillet toilet- og badevogne op på pladsen, og menighedsrådet har desuden stillet kirkens toilet til rådighed for spejderne.

Fakta

Randellsborg Division er en del af Det Danske Spejderkorps – populært kaldet DDS eller ‘De blå spejdere’.

Divisionen består af følgende grupper:

Kommentarer