Debat og politik

Alt for mange trafikdrab

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen (V). MF, Næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen.

Nu foreligger Vejdirektoratets endelige opgørelse af trafikdrab i 2019. Og det er desværre gået den forkerte vej.

Hele 199 personer mistede livet i trafikken sidste år. Det er en markant stigning på 28 dræbte i forhold til 2018 og det næsthøjeste antal dræbte siden 2011.

Det fremgår også af opgørelsen, at otte ud af ti dræbte i trafikken er mænd, og at unge mellem 15 og 24 år er overrepræsenterede i ulykkesstatistikken. Disse alvorlige tal kalder på handling over en bred front med det mål at styrke danskernes trafikkultur og forbedre adfærden i trafikken. Herunder skal vi i Færdselssikkerhedskommissionen – med afsæt i de konkrete årsager til de alvorlige ulykker, herunder uopmærksomhed, kørsel i påvirket tilstand og høj fart – lave en overordnet strategi med tilhørende handlingsplan for forebyggelse af alvorlige trafikulykker frem mod 2030.

Her er der brug for aktiv medvirken fra alle relevante trafikrelaterede aktører – fra vejmyndigheder, organisationer og erhvervslivet til politiet og det politiske niveau. I det hele taget skal vi over en bred front kæmpe for at få mere fokus på den omsiggribende egoisme og hensynsløshed i trafikken. Danskernes trafikkultur skal forbedres som forudsætning for færre trafikdrab.

Sammen med kørelærer Carina Bach har jeg lige udgivet bogen ”Stop trafikal egoisme” med netop dette mål for øje. Vi kommer med 13 konkrete forslag til, hvordan vi bekæmper egoisme og hensynsløs adfærd i trafikken. Disse forslag ser vi frem til at fortælle meget mere om rundt i landet i de kommende måneder.

Lad os samle kræfterne om at opnå en god dansk trafikkultur med langt færre trafikdrab til følge. Den makabre kurve skal knækkes.

Kommentarer