Viborg

Andelskassen belønner ildsjæle med 300.000 kroner

Når Andelskassen til marts 2019 afholder sine årlige aktionærmøder, uddeler banken traditionen tro i alt 300.000 kr. til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, der gør en forskel i deres lokalsamfund. Alle kan nominere kandidater frem til og med den 31. december 2018.

Andelskassen ser det som en af sine vigtigste opgaver at bidrage til lokal vækst og udvikling og til lokalt fællesskab. Derfor vil banken gerne anerkende og belønne dem, der yder ekstraordinære indsatser for netop vækst og/eller fællesskab.

Det gør Andelskassen blandt andet ved én gang om året at præmiere enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder for særligt engagement i og for deres lokalområde.

I hver af bankens seks regioner uddeles der priser til en samlet værdi af 50.000 kroner.

Selve prisuddelingen løber af stablen på bankens aktionærmøder, som næste gang afholdes i marts 2019.

– Den uvurderlige indsats, som massevis af lokale ildsjæle hver eneste dag yder, er med til at gøre det endnu bedre at bo og leve rundt omkring i Danmark. Disse ildsjæle fortjener at blive anerkendt og belønnet for deres store engagement, for vi ved, hvor afgørende deres indsats er for at holde gang i hjulene der, hvor de bor. Derfor er det hvert år en stor glæde for os at få lov til at uddele Andelskassepriserne og Sammen kan vi mere-priserne og derigennem få kendskab til den store aktivitet, der er i vores lokalområder, siger Jan Pedersen, administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank.

Alle kan indstille kandidater

For at banken kan belønne de lokale ildsjæle, skal der indstilles gode forslag til kandidater.

Og det er her, borgerne i lokalområdet kommer i spil.For alle er velkomne til at indstille en eller flere kandidater til priserne, og der er ingen særlige krav til, hvem man kan indstille – altså udover at kandidaterne skal have gjort en særlig indsats for og i deres lokalområde.

To priser

Der uddeles hvert år to forskellige typer priser i hver af bankens seks regioner:

Andelskasseprisen, som tildeles en person eller et par som anderkendelse af en særlig indsats for et af regionens lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område. Vinderen får et kontant beløb på 5.000 kroner.

Derudover uddeles tre ’Sammen kan vi mere’-priser på hver 15.000 kroner.

Priserne går til foreninger, grupper eller virksomheder, der gør en særlig indsats inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område.

Man indstiller sine kandidater til Andelskasse- og ’Sammen kan vi mere’-priserne via Andelskassens hjemmeside www.andelskassen.dk.

Sidste frist for indstilling af kandidater er mandag den 31. december 2018.

Kommentarer