Hald Ege

Bedre gadebelysning i landsbyerne

Arkivfoto

Det er et ønske blandt mange borgere i de små byer i Viborg Kommune at have gadelys i nattetimerne og i de tidlige morgentimer.

Borgerønsket er på dagsordenen på byrådets møde den 28. februar. Forslaget søges opfyldt med to forskellige modeller for tændingstiderne.

Model 1:

Hver anden gadelampe slukkes i nogle af døgnets timer. Den ene halvdel af lamperne tændes ved solnedgang og brænder igennem indtil 10 minutter efter solopgang.

Den anden halvdel af lamperne tænder cirka 45 minutter efter solnedgang og er slukket mellem klokken 21.30 og klokken 06.30. Herefter er lamperne igen tændte indtil 10 minutter efter solopgang.

Morgentænding sker dog ikke på lørdage og søndage.

Model 2:

I denne model lyser alle gadelamper i tændingstiden, men lysmængden dæmpes i perioder.

Alle lamper tænder i dæmpet lysmængde ved solnedgang, men efter 45 minutter går de over på fuld belysning.

Mellem klokken 21.30 og klokke 06.30 dæmpes belysningen igen, og derefter går lamperne igen over på fuld belysning indtil 10 minutter efter solopgang, hvor lyset slukkes.

Lørdag og søndag morgen vil lamperne dog kun lyse i dæmpet udgave, indtil de slukkes 10 minutter efter solopgang.

80 millioner til modernisering

Hvilket model der anvendes i de forskellige områder afhænger af gadelysets alder og dermed eventuelt begrænsningerne i de tekniske muligheder.

Byrådet har bevilliget knap 80 millioner kroner til modernisering af gadelysnettet med LED armaturer, hvilket betyder, at flere områders tænde- og slukkemetode køres efter model 2.

Såfremt dæmningstiden skal ændres med en time om aftenen, eksempelvis fra klokken 21.30 til 22.30, vil det koste omkring 235.000 kroner pr. år.

Kommentarer