Bjerringbro

Bliv medlem af brugerrådet for sejlads på Gudenåen

Frem til 31. januar 2018 kan interesserede med relation til sejladsen på Gudenåen søge om 4-årigt medlemskab af Brugerrådet.

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har til formål at rådgive Gudenåkommunerne (Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner) i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Der er plads til maksimalt 15 medlemmer i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Der deltager dog flere end de 15 medlemmer på møderne. Chefen for Gudenåkomitéens Sekretariat er Formand for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og fungerer som mødeleder.

Læs mere om Brugerrådet og Gudenåkomiteen og ansøg om medlemskab.

Gudenåkomitéens Sekretariat varetager den generelle sekretariatsbetjening af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og deltager også i møderne, tillige med en kommunal medarbejder fra hver af de ovennævnte kommuner.

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.

Gudenåkomitéens formål er blandt andet at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune. Randers Kommune har formandskabet for Gudenåkomiteen i 2016 og 2017.

Kommentarer