Tange

DanRoots skal udvides, og kommunen efterlyser forslag til plantillæg

Foto: DanRoots

DanRoots A/S,  beliggende tæt ved den vestlige bred af Tange sø, skal udvides, og Viborg Kommune opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og ideer til planlægningen.

Dan Roots A/S i Tange – det tidligere Tange Frilandsgartneri – dyrker og forarbejder rodfrugter, primært gulerødder, til salg i detailhandlen.

Området vil fortsat være udlagt til landområde med mulighed for at drive frilandsgartneri. Den forventede planlægning vil dog kræve et kommuneplantillæg, der udvider arealet for planrammen.

Dette skal give mulighed for at opføre en ny lagerbygning inden for nuværende lokalplanområde. Derudover forventes det, at planlægningen giver mulighed for at udvide med nye produktionsbygninger, en ny hovedindkørsel samt et parkerings- og manøvreområde.

Der lægges op til at udvide DanRoots A/S samlede produktions-, lager- og parkeringsområder fra deres cirka 4,2 hektar i dag til cirka 9,5 hektar, når området er fuldt udbygget. Dette forventes at kunne medføre en udvidelse fra de nuværende 6.500 til maksimalt 15.000kvadratmeter bebyggelse.

Området vil fortsat være udlagt til landområde med mulighed for at drive frilandsgartneri. Den forventede planlægning vil dog kræve et kommuneplantillæg, der udvider arealet for planrammen.

Forslag modtages gerne

Viborg Kommune inviterer nu offentligheden til at deltage med forslag, ideer eller bemærkninger til planlægningen, så man sikrer, at udvidelse af DanRoots A/S sker med hensyntagen til omgivelserne:

Er der for eksempel nogle særlige forhold i området, der skal tages højde for under planlægningen? Eller er der andre emner, man ønsker belyst i den forbindelse.

Indlæg skal fremsendes via kommunens hjemmeside senest den 20. september. Her kan man også kan læse mere om projektet. Man er også velkommen til at kontakte planlægger ved Viborg Kommune, August Skovmand,  på telefon 87 87 86 39, hvis man har spørgsmål.

Kommentarer