112 og retsvæsen

Debat: Der er skudt tomt – 3000 færre job

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen. MF og transportordfører for Venstre

I marts sidste år indgik den daværende regering (V, K og LA) og Dansk Folkeparti omfattende aftale vedr. trafikale investeringer frem mod 2030 til 112,7 milliarder kroner. Det var en hårdt tiltrængt aftale, der indebar igangsætning af en lang række meget påtrængende projekter på vej og bane landet over.

Desværre blev aftalen annulleret i kølvandet på valget i juni 2019, der gav et rødt flertal. Og siden er intet sket, selvom ikke mindst Socialdemokratiet talte meget om vejprojekter i forbindelse med valgkampen.

Derfor er vi nu nået til et punkt, hvor der er ved at være skudt tomt hos Vejdirektoratet når det gælder anlægsprojekter. Desuden mærker den vejmæssige del af anlægsbranchen allerede nu en markant nedgang i aktivitetsniveauet. Det afspejles i tallene fra Danmarks Statistik, der viser et fald i beskæftigelsen i den branche på godt 3.000 personer fra 2. kvartal af 2019 til 2. kvartal af 2020. Dette tab af gode danske job er et alvorligt problem. Ikke mindst i lyset af, at der er tale om påtrængende vejprojekter, der vil gøre Danmark rigere, styrke konkurrenceevnen og binde landet bedre sammen.

Konklusion: Regeringen opfordres til snarest at indkalde partierne til trafikforhandlinger, så Vejdirektoratet og anlægsbranchen kan få noget at rive i – til stor gavn for os alle i samfundet. Rigtig mange gode projekter er grydeklare og afventer kun politisk stillingtagen og finansiering.

Kommentarer