Ørum

Festlig fastelavn i Ørum – se billedgalleriet

Se billedserie Lone Karlsen, leder i FDF, styrede tropperne, da de mange børn skulle deles op i 3 grupper efter alder og slagkraft. Foto: Gitte Hagsholm. Se flere billeder i galleriet

Omkring 80 børn og lige så mange voksne deltog søndag eftermiddag i fastelavsfest i forsamlingshuset i Tjelecenteret Ørum.

Søndag eftermiddag var forsamlingshuset i Tjelecenteret i Ørum fyldt med udklædte børn, som sammen med forældre og bedsteforældre mødtes for at slå katten af tønden. En mangeårig tradition, som Beboerforeningen og FDF arrangerer i fællesskab.

– Det er et godt familiearrangement, som både børn og voksne hygger sig med. Og det er vigtigt, vi gør noget aktivt for at skabe sammenhold i vores lille by, siger Jens Kristiansen, kredsleder i FDF.

Ørum oplever tilflytning af især børnefamiler, hvilket blandet kan aflæses i salget af byggegrunde, påpeger han.

– De nye udstykninger ved Veldsvej er næsten væk, og nu snakkes der allerede om at udstykke nord for skolen. Det er da positivt, og så er det også godt vi har nogle gode tilbud til familierne også på tværs af foreningerne i byen, siger Jens Kristiansen.

Tøndeslagningen er gratis for børnene, der både får snolder fra tønderne og slikposer bagefter, mens de voksne betaler 35 kroner for kaffe og hjemmebagte fastelavnsboller.

– Så det er ikke en overskudsforretning, men det er som nævnt heller ikke formålet, siger kredslederen, som glæder sig over den flotte tilslutning igen i år.

 

Kommentarer