Viborg by

Fond sender millionstøtte til Skovgaard Museet i Viborg

Ny Carlsbergfondet har støttet Skovgaard Museet, Viborgs kunstmuseum, med næsten en million kroner. Støtten falder et tørt sted på museet, der har været hårdt ramt af nedlukningen på to en halv måned under COVID-19-pandemien.

Under nedlukningen kunne Ny Carlsbergfondet konstatere, at kunstmuseerne og kulturlivet led økonomisk, og at de statslige hjælpepakker var utilstrækkelige. Derfor oprettede de en ekstraordinær pulje, som kunstmuseer kunne søge for at skabe publikumsrettede aktiviteter, der kunne trække gæsterne tilbage på museerne efter genåbningen og få museerne økonomisk på fode igen. 29 af landets kunstmuseer har modtaget støtte fra puljen – heriblandt Viborgs Kunstmuseum.

– Ny Carlsbergfondets generøse støtte kommer ikke bare Skovgaard Museet til gode. Fondsstøtten vil blandt andet blive brugt på at skabe en række arrangementer på museet i samarbejde med forskellige aktører i Viborg, så vi sender pengene ud at arbejde i kulturlivet og i kommunen – til glæde for vores gæster, fortæller museumsleder Anne-Mette Villumsen.

Støtten fra Ny Carlsbergfondet går målrettet til at udvikle nye publikumstiltag i form af blandt andet udvidede åbningstider, familieworkshops og koncerter i museumshaven i løbet af sommeren, foredrag, en poetisk lydfortælling skabt af Carte Blanche og en podcast i samarbejde med Jysk Fynske Medier. Herudover markedsføring, så publikum får øje på de nye tiltag. Projekterne er hentet fra museets udviklingsstrategi, som nedlukningen konkret og økonomisk havde fjernet grundlaget for at realisere.

– Vi er utroligt stolte af at være blandt modtagerne af Ny Carlsbergfondets støtte, og at fondet har betænkt os med så stort et beløb. Det betyder, at Skovgaard Museet, på trods af sin beskedne størrelse og beskedne økonomi, nu har mulighed for at tænke fremad og skabe endnu flere tilbud til vores gæster fra nær og fjern, fortæller en smilende museumsleder, der også kun kan opfordre folk til at drikke flere Carlsberg-øl.

Museet estimerer, at det har tabt næsten 400.000 kroner på grund af nedlukningen. Den statslige hjælpepakke, som museet kan søge, er endnu ikke åbnet.

I forvejen er Skovgaard Museet det statsanerkendte museum i Danmark, der får det laveste kommunale driftstilskud på trods af, at Viborg er Danmarks tiende største kommune. Det betød, at museets i forvejen spinkle økonomi fik et alvorligt slag under tvangslukningen på to en halv måned.

Kommunen har stillet en hjælpepakke på 30.000 kroner i udsigt til museet. Støtten fra Ny Carlsbergfondet er øremærket til publikumsrettede aktiviteter og dækker altså ikke museets indtægtstab.

Kommentarer