Tjele

Foreløbig lettelse hos vindmøllemodstandere – Planklagenævnet har pauset projektet

Borgergruppen fra Tjeleegnen har vundet en foreløbig sejr, idet Planklagenævnet givet deres klage opsættende virkning. Billedet er fra december 2018, hvor en lille delegation var på Viborg Rådhus for at aflevere 594 underskrifter imod vindmøllerne. Det er Elisabeth Lund yderst til Venstre. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Planklagenævnet har besluttet at tillægge en klage over vindmøllerne ved Vinge opsættende virkning, fordi man finder det “overvejende sandsynligt”, at lokalplanen vedrørende møllerne er i strid med lovgivningen. Det betyder reelt, at projektet nu er sat på pause på ubestemt tid.

Onsdag 18. marts i år besluttede et flertal bestående af 19 af byrådets 31 medlemmer at stemme for, at der kan opføres otte kæmpevindmøller på Vinge Hede tæt ved Tjele Langsø.

Et projekt der har affødt en ophedet debat anført af en protestgruppe af borgere fra området omkring Tjele Langsø. Og det er netop en klage fra gruppen, der ligger til grund for Planklagenævnets afgørelse, som blev meddelt 3. juli.

Nævnet henviser navnligt til citater fra en rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (den tidligere Vildtforvaltning), som borgergruppen har brugt i deres argumentation imod møllerne. Her står blandt andet: “DCE vurderer, at et habitattab på 20% er betydeligt, og at DCE anfører, at der ikke i miljørapporten er sandsynliggjort, at Tajkasædgåden kan tilpasse sig møllernes tilstedeværelse (….) Nævnet finder på baggrund heraf, at der i forbindelse med sagens behandling eller afgørelse er sket en væsentlig overtrædelse af habitatlovgivningen”.

– Vi er meget, meget glade for denne afgørelse, fortæller Elisabeth Lund, som står i spidsen for borgergruppen.

– Det er selvfølgelig ikke en sikkerhed for en endelig afgørelse i vores favør, men nu er vi da sikre på, at man ikke bare går i gang med at opføre møllerne, siger hun.

Planklagenævnets afgørelse betyder nemlig, at bygherren, European Energy, ikke kan påbegynde opførelsen af møllerne, før der foreligger en endelig afgørelse fra Planklagenævnet, og det kan have lange udsigter.

Glæde over afgørelse hos DOF

Også hos den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er man glade for Planklagenævnets afgørelse.

– Det er opløftende, og jeg er meget glad for den afgørelse, siger ornitolog Thorkild Brandt, som også har været aktiv i modstanden af vindmølleprojektet.

– Jeg synes jo, at det materiale, vi har fremlagt både i vores høringssvar og også efterfølgende i vores klager, det viser entydigt, at byrådets beslutning er i strid med lovgivningen. Man kan ikke forlange, at politikerne skal kende alle de detaljer, men jeg synes alligevel, at vi har serveret kendsgerninger, lovtekster og paragraffer for dem på et sølvfad, og det undrer mig, at man har valgt at sidde det overhørigt, siger han.

Både han og Elisabeth Lund anfører, at det også kun var et spinkelt flertal, der stod bag vedtagelsen af den lokalplan, der skal bane vejen for de otte vindmøller. Den konservative byrådsgruppe på syv medlemmer samt Mette Nielsen fra Socialdemokratiet og  Flemming Gundersen fra SF valgte nemlig i ellevte time at springe over til nej-holdet, der i forvejen bestod af Dansk Folkepartis to byrådsmedlemmer samt Venstres Johannes Vesterby.

Borgmester ærgerlig over udsættelse

Borgmester Ulrik Wilbek (V) ærger over, at vindmølleprojektet nu foreløbigt er sat på stand by.

– Det er jo kun en opsættende virkning, og det kan vi ikke gøre andet end at forholde os til. Det er sådan, det er, og vi kan ikke foretage os noget, før der ligger en endelig afgørelse på det, og det kan jo komme til at tage et stykke tid, siger han.

– Selvfølgelig er jeg ærgerlig over det, for jeg vil jo gerne have der kommer noget mere grøn energi i Viborg Kommune, det er også derfor jeg og størstedelen af min gruppe har stemt for, men hvis det mod vores forventning ikke kan lade sig gøre, så må vi forholde til det. Men der er vi jo slet ikke endnu, påpeger han.

Midlertidig afgørelse

Planklagenævnet skriver i afgørelsen, at man ved vurderingen lægger vægt på, “om det er overvejende sandsynligt, at der i forbindelse med sagens behandling eller afgørelse er sket en væsentlig overtrædelse af den lovgivning, som Planklagenævnet påser.”

Det understreges samtidig, at der er tale om afgørelse på et foreløbigt grundlag, og at en nøjere vurdering af sagen først vil ske i forbindelse med en senere realitetsbehandling. Det fremgår ikke, hvad tidshorisonten er for denne.

Både borgergruppen fra Tjele og DOF har en klage til behandling hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, men de har endnu ikke givet svar.

Kommentarer