Viborg By

Friluftslivet i Midtjylland får tilskud til 28 projekter

Indsendt foto

28 friluftsprojekter i Region Midtjylland er kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed, efter at Friluftsrådets bestyrelse den 1. februar besluttede at give tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, som skaber nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i hele landet.

Naturelskere i Region Midtjylland kan se frem til endnu bedre muligheder for at nyde naturen og dyrke friluftslivet. 28 friluftsprojekter har fået tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, som administreres af Friluftsrådet.

I alt blev der givet 2,7 millioner kroner til friluftslivet i Region Midtjylland, til lige fra mindre projekter drevet af frivillige ildsjæle til større udviklingsprojekter.

Fællesspisning og æblepresning

LOF Midtjylland i Viborg har blandt andet fået 50.000 kroner i tilskud til etablering af en fælles have, hvor danske og nydanske familier fra boligsociale områder i Viborg by kan dyrke afgrøder til eget brug. Der vil blive arrangeret fælles udeaktiviteter, såsom fællesspisning og æblepresning.

Projektet inddrager frivillige og udføres i samarbejde med blandt andet Boligselskabernes Fællessekretariat.

I Friluftsrådet er direktør Jan Ejlsted glad for at kunne give friluftslivets ildsjæle en hjælpende hånd.

– Det er fantastisk, at så mange frivillige ildsjæle og aktive foreninger brænder for at skabe bedre muligheder for at flere kan komme ud i naturen og få gode oplevelser. Det er med til at skabe liv og sammenhold i lokalsamfundene, og det er dejligt at se, hvordan for eksempel børn og unge, flygtninge og udsatte grupper får bedre muligheder for at opleve naturen.

Flydende sauna

Tange Roklub har ligeledes modtaget tilskud på 50.000 kroner til etablering af en flydende sauna på Tange Sø til brug for vinterbadning for lokale beboere og foreninger. Der bliver dannet et vinterbadelaug, som vil stå for udlån og drift.

I alt har Friluftsrådet bevilliget 10,5 millioner kroner til 81 projekter ved den seneste uddeling. I starten af marts vil der igen blive åbnet op for at søge om tilskud til friluftsprojekter. Følg med på www.friluftsraadet.dk/tilskud.

Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

Kommentarer