Hammershøj

Hammershøj Fjermvarmeværk indfører ‘motivationstarif’

Hammershøj Fjernvarmeværk er igang med at omstille til en grønnere drift; blandt andet med etablering af en ny, stor varmepumpe ved solcelleanlægget. Billedet viser de tre udeluftsoptagere til anlægget. Nu har man også indført en ny tarif på varmeregningen, der skal motivere husejerne til at regulere varmeforbruget, så returtemperaturen holdes på et minimum. Arkivfoto: Gitte Hagsholm

Hammershøj Fjernvarme arbejder på at gøre varmeproduktionen grønnere. Man er således i gang med at tilslutte en varme-pumpe til solcelleanlægget øst for byen, og nu indfører en såkaldt motivationstarif, der netop skal motivere forbrugerne til at fyre mere energirigtigt.

Fra 1. juli i år har Hammershøj Fjernvarmeværk indført en såkaldt motivationstarif for at spare på energien og optimere driften på varmeværket.

– Tariffen indgår som et nyt element i vores beregning af den enkelte kundes samlede udgift til varme. Vi har hidtil afregnet varmen ud fra forbrug og fastbidrag. Med motivationstariffen inddrager vi nu også, hvor effektivt man udnytter varmen i det fælles fjernvarmesystem. Det kan vi se ud fra den årlige gennemsnitlige returtemperatur på den enkelte varmemåler, som tariffen vil blive beregnet ud fra, forklarer formand for bestyrelsen, Flemming Kammersgård.

Konkret handler det om, at man som forbruger skal være opmærksom på temperaturen på det vand, man sender retur til varmeværket.

Flemming Kammersgård forklarer:

– Temperaturen på det vand man sender tilbage til varmeværket skal helst være så lav som mulig. Så reducerer vi varmetabet i rørerne. Samtidig giver det en bedre udnyttelse af for eksempel gasmotoren, som arbejder mest effektivt, hvis den får koldt vand ind. Endelig skal pumperne bruge mere energi på at varme vandet op, hvis der er et større varmtab i rørerne; og det sker hvis returvandet er varmere end 33 til 38 grader, der betegnes som ‘neutralområdet’.

Den nye tarif betyder, at forbrugerne får enten rabat på varmen, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er mindre end neutralområdet eller omvendt et tillæg på samme, hvis returtemperaturen overstiger de 38 grader.

– Den typiske fejl er, hvis man for eksempel har en stue med tre radiatorer, hvor kun den ene, der er tændt. Så er den ofte skruet højt op for at opvarme rummet, og så  bliver vandet ikke ordentligt afkølet, inden det ryger retur til varmeværket, siger Flemming Kammersgård og tilføjer, at det gode, gamle metode med at mærke efter på røret, hvor vandet løber ud af radiatoren, er den bedste måde hurtigt at konstatere, om man har styr på retur-temperaturen.

Solidarisk løsning

Flemming Kammersgård fortæller, at den nye tarif også er indført for at lave en mere solidarisk afregning for varmeforbrugerne.

– Vi har haft og har nogle eksempler med husstande, hvor nogle lejere har  et uhensigtsmæssigt varmeforbrug, og med den gamle ordning kom alle vores forbrugere til at betale for nogle få brådne kar. Derfor vil denne nye ordning også betyde, at der bliver en mere retfærdig fordeling af varmeregningen, siger Flemming Kammersgård.

Læs mere om den nye tarif på  hammershoj-fjernvarme.dk

Kommentarer