Hammershøj

Hammershøj Skole vil bygge bro mellem elever og erhvervsliv

Hammershøj skole inviterer lokalområdets virksomheder og foreninger til at deltage i 'Åben skole' til november. Arkivfoto

Hammershøj skole går nye veje for at inkludere lokalområdets erhvervsliv og foreninger i skolens udvikling og elevernes muligheder. Startskuddet er et ‘åben-skole’-arrangement, hvor både erhvervsliv og foreninger får mulighed for at præsentere sig.

På Hammershøj skole ønsker man at gøre noget aktivt for at ‘bygge bro’ til det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Derfor inviterer skolen torsdag 2. november til ‘Åben skole’, hvor lokale erhvervsdrivende kan præsentere deres virksomheder, og lokale foreninger kan stille op med deres forskellige fritidstilbud til børn og unge i lokalområdet

Samtidig vil man gerne give byens borgere, forældre og andre interesserede en mulighed for at få et indblik i skolens dagligdag og fysiske rammer.

Skolen og lokalsamfundet

– På Hammershøj skole ønsker vi at være en endnu større del af lokalsamfundet; gennem et tættere samarbejde med de lokale foreninger og omegnens erhvervsliv. Desuden har vi et stort ønske om at vise hele byen vores daglige rammer, og hvad vi har at byde på rent pædagogisk, forklarer pædagogisk leder Jesper Hoberg.

Sammen med næstformand for skolebestyrelsen, Torben Spanggaard Frandsen, står han i spidsen for initiativet med ’Åben skole’.

– Her har alle muligheden for at opleve skolens indskolings- og mellemtrinselever arbejde med ‘ugeskemaRevolutionen’, mens vores ældste klasser giver smagsprøver på, hvad de arbejder med i de tonede linjefag. Samtidig giver det en unik mulighed for at foreninger, erhvervsliv og borgere at mødes under samme tag, siger næstformanden.

Udveksling og debat med erhverslivet

Tanken er nemlig, at lokale virksomheder på dagen får en stand – en ’reklameplatform’ – på skolen. Så kan man få direkte kontakt til skolens ældste elever og formidle, hvilke kompetencer, man forventer at få behov for i fremtiden. Med den mulighed at der opstår relationer, som på sigt kan resultere i ansættelsesforhold.

– Ideen er også at vise vores elever, at der faktisk findes et arbejdsmarked uden for skolen, som de en dag skal være en del af, siger Torben Spanggaard Frandsen

Initiativtagerne håber også, at repræsentanter fra virksomhederne vil deltage i en debat med skolens store elever om, hvad fremtidens arbejdsmarked vil bringe.

– Vores skole og erhvervslivet er meget afhængige af hinanden. Efterspørgslen efter at bo i området er i den grad betinget af, at der i lokalsamfundet både findes skole, arbejdspladser og indkøbsmuligheder, påpeger Jesper Hoberg.

Mulighed for foreningerne             

For så vidt angår foreningerne i lokalområdet, så er ønsket, at de vil bidrage til arrangementet ved at være synlige med spændende aktiviteter for børn og voksne.

Alle foreninger med tilknytning til skoledistriktet er velkomne til at gøre opmærksom på sig selv på skolen denne dag. Jo flere jo bedre, lyder opfordringen.

Ny tradition?

Jesper Hoberg og Torben Spanggaard Frandsen håber på stor opbakning til det nye tiltag – både fra erhvervsliv, foreninger og folk i almindelighed, som er tilknyttet skoledistriktet.

– Om ’Åben skole’ bliver en ny tradition på Hammershøj skole må tiden vise, men vi håber det bliver et arrangement som borgere, virksomheder og foreninger vil tage godt imod.

Fakta

Arrangementet finder sted torsdag 2. novemberfra 15.30 til 20.00, hvor der hele dagen vil være aktiviteter forskellige steder på skolen. Derudover kan forældre deltage i foredrag om ’uddannelsesvalg’ eller ’børns brug af sociale medier’.

Lokale erhvervsdrivende, som gerne vil sikre sig en stand på dagen, kan rette henvendelse til Jesper Hoberg på telefon 20 41 65 90 eller jeho@viborg.dk eller til Torben Spanggaard Frandsen lundgaarde@mail.dk

Det samme gælder for foreninger, som gerne vil deltage med nogle aktiviteter til ’Åben skole’.

Kommentarer