Hammershøj

Hammershøj skole er klar til at tage imod alle elever i morgen

I morgen er alle elever tilbage på Hammershøj skole. Dog ikke på en gang – de store elever møder først ind klokken 12. Foto: Gitte Hagsholm

Siden torsdag 16. april har de yngste elever fra 0. til 5. klasse på Hammershøj skole, tillige med alle andre skoler landet over, været tilbage i klasselokalerne. I morgen får de så fået selskab af skolebørnene fra 6. til 9. klasse samt resten af lærerne. Og det er noget alle har set frem til.

For anden gang inden for de seneste fem uger har lederstaben på Hammershøj skole været rundt med målebåndet og flyttet borde og stole for at disponere pladsen til undervisning af skolens elever, som fra i dag mandag er blevet fuldtallig.

– Og vi har plads til alle, forsikrer skoleleder Jens Lange Jepsen.

– Med afstandskravet på en meter har vi fået det til at gå op, og vi kan tilmed stadig levere to lokaler til de yngste elever.

Sjette klasse har i stedet for deres sædvanlige klasselokale fået skolens billedkunst stillet til rådighed, mens femte klasse får lov at være i udskolingens fællesrum.

I skole på skift

Viborg Kommune udsendte i sidste uge retningslinier for, hvordan skolerne skal tilrettelægge undervisningen med alle elever tilbage.

Eleverne i 6. klasserne vender tilbage på samme vilkår som eleverne i 0. til 5. klasse, og det betyder, at de bliver undervist 25 timer på skolen mellem klokken 8 og 13.

For eleverne i 7. til 9. klasse bliver der 15 timers undervisning på skolerne fordelt med 2 timer  dagligt efter klokken 13 og slutter senest efter 7. lektion. De resterende 5 ugentlige timer placerer skolerne selv – enten på selve skolen eller andet sted. Derudover får eleverne 10 timers fjernundervisning, der relaterer sig til den undervisning, de modtager i skolen.

Læs også: Nu kan de store elever vende tilbage til skolen

På Hammershøj skole har man valgt, at placere de 5 ekstra en time før undervisningen klokken 13, så de møder til middag.

– Vi ville egentligt gerne have haft dem til at møde fra morgenstunden, så de ikke får vendt rundt på døgnet, men vi løser det ved, at deres lærer kalder dem op og siger god morgen over skype – det har de i øvrigt gjort hele perioden – og så sætter de dem i gang med nogle opgaver eller aktiviteter, der har relation til den undervisning, de skal have på skolen, siger Jens Lange Jepsen.

De yngste elever møder klokken 8 og går hjem klokken 13; og for at undgå for meget mylder på gangene i den time, hvor alle elever er på skolen samtidig, har man lagt lidt lidt ekstra tid på de store elevers første lektion.

– De store går direkte til første lektion, når de møder klokken 12, og den slutter først efter efter klokken 13, og så er de andre børn ude af huset, siger skolelederen.

Håndvask og hensyn

For alle elever gælder de samme regler omkring håndvask, og for at undgå flaskehalse her, lejede man allerede ved den første åbning en toiletvogn med håndvaske.

– Og og vi har lejet en mere, så alle kan komme til at vaske hænderne med den hyppighed, de skal, fortæller Jens Lange Jepsen.

Med fase 2-åbningen er reglerne med hensyn til legegrupper også blevet lempet, men på Hammershøj skole har man alligevel taget nogle forbehold for at eleverne holder afstande.

– Vi fastholder et højt beredskab med gårdvagter; forstået på den måde, at der altid er en lærer med en klasse. Vi har ikke lavet nogle strikse regler, men sørger for at have en god dialog med ungerne om, at de ikke kommer alt for tæt, ikke krammer eller kravler rundt i bunker, forklarer han.

I genåbningsperioden er der også ændringer for lærere og pædagoger.

– Vi har brudt det normale skema op, så en lærer fortrinsvis er med én årgang. Der en ingen voksne, der kun har en klasse, men ingen af dem har mere end to årgange. Desuden vil det  meste forberedelsestid komme til at foregå hjemme, fortæller Jens Lange Jepsen.

Gensynsglæde

Han glæder sig sammen med den øvrige stab på skolen til at få alle børn tilbage.

– Det var helt fantastisk, da de små kom i skole igen. Vi kunne bare se lyset i øjnene på dem, og mærke glæden ved at møde hinanden igen, og det glæder vi os til at opleve med de store elever også, fortæller han og tilføjer:

– Vi kan bare høre på dem, at de savner hinanden og deres lærere, og vi savner dem, så det bliver virkeligt dejligt.

De små elever har under første fase været delt op i små legegrupper, men fra i morgen mår de lege med hinanden allesammen. På Hammershøj skole holder man dog eleverne adskilt klassevist. Foto: Gitte Hagsholm
Anden klasse på Hammershøj skole fik en toiletvogn til at klare håndvasken i, så der ikke opstod flaskehalse ved vaskene inden for på skolen. De store elever får en tilsvarende vogn ved deres afsnit på skolen. Foto: Gitte Hagsholm
Alle de små elever har haft en del udeundervisning, siden de vendte tilbage til skolen 16. april. Fjerde klasse på Hammershøj skole har blandt andet bygget denne flotte bro over ‘Sumpen’ på skolen store udeareal. Foto: Venligst udlånt fra skolens facebook-side

Kommentarer