Viborg By

Husk ansøgningsfrist: Søg tilskud til bedre adgang til naturen

Nu kan man søge tilskud til lokale naturprojekter. Ansøgningsfrist er 15. maj. Foto: Friluftsrådet/AdobeStock

Friluftsrådet ønsker at fremme adgangen til naturområder, som i dag er svært tilgængelige for hele eller dele af befolkningen. Du kan nu søge om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der skaber bedre adgang til naturen. Der er ansøgningsfrist 15. maj.

Har du en god idé til et projekt, som kan skabe bedre adgang til naturen? Det kan enten være projekter, der giver adgang til områder, som i dag er utilgængelige for befolkningen, eller fysiske tiltag som gør det muligt for særlige målgrupper, eksempelvis mennesker med funktionsnedsættelser, at komme ud i naturen.

Der kan nu søges om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der forbedrer adgang og tilgængelighed til naturen, med ansøgningsfrist den 15. maj 2020.

Friluftsrådet ønsker med de nye muligheder for tilskud at skabe bedre vilkår for friluftslivet, og her er adgang til naturen helt afgørende.

– Hvis befolkningen skal have et nært forhold til naturen og få lyst til at passe på den, så er det også helt afgørende, at vi kan komme ud i den og opleve alle de fantastiske ting, man kan derude. Desværre er adgangen til naturen langt fra noget, som vi kan tage for givet, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Tilskud til lokale initiativer

Der kan søges om tilskud til lokale initiativer, som gennem fysiske tiltag til lands eller til vands skaber adgang og tilgængelighed i et naturområde, hvor der ikke i dag er det, eller skaber adgang og tilgængelighed for målgrupper, der ellers ville have svært ved at komme ud i det givne naturområde.

Ved etablering af nye naturområder er det vigtigt, at friluftsliv og adgang til naturen tænkes ind fra start, understreger Friluftsrådet. Derfor prioriteres det at støtte projekter, der fremmer adgangsforhold på svært tilgængelige eller nyudlagte naturarealer, som for eksempel jordfordelingsprojekter, udlagte vådområder og lignende.

Projektet skal være forankret i en civilsamfundsorganisation eller et partnerskab, hvor en civilsamfundsorganisation er ledende partner. Der er i alt afsat 4 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 200.000 kroner.

Udviklingsprojekter skal løfte området

Det er også muligt at søge om tilskud til udviklingsprojekter, som udvikler nye veje til at fremme befolkningens adgang til naturen. Det kan for eksempel gøres ved at aktivere frivillige og foreninger til at belyse barrierer for adgang til naturen, eller ved at udvikle og afprøve redskaber og metoder, der støtter de grupper i befolkningen, som har sværest ved at komme ud i naturen.

Der er i alt afsat 6 millioner kroner til projekter af denne art, og Friluftsrådet forventer at kunne støtte to eller tre projekter.

Derudover kan der søges støtte til pilotprojekter, der med afsæt i det organiserede friluftsliv kortlægger og synliggør rekreative stier og ruter i Danmark med henblik på at skabe bedre muligheder for adgang til naturen. Der er i alt afsat 5 millioner kroner, og Friluftsrådet forventer at kunne støtte et eller to pilotprojekter.

Læs mere om mulighederne for at søge tilskud på friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

Kommentarer