Karup

Karup-Kølvrå udvikler sig med hjælp fra borgerne

Viborg Kommune og Karup-Kølvrå Byforum inviterer interesserede borgere til virtuelt møde den 3. februar.

Når der onsdag den 3. februar er virtuelt møde for borgerne i Karup-Kølvrå, håber Viborg Kommune og Karup-Kølvrå Byforum at mange deltager, så alle gode kræfter er med til at udvikle området

I efteråret 2020 satte Viborg Kommune en målrettet indsats i gang i Karup-Kølvrå for at skabe en positiv udvikling i området. Det skete i samarbejde med lokale borgere, foreninger og institutioner.

I oktober deltog interesserede i en workshop i Karup Kultur- og forsamlingshus, hvor de fandt frem til temaer, som de gerne vil arbejde med og skabe udvikling indenfor. Den 20. januar 2021 er temaerne på dagsordenen, når Økonomi- og Erhvervsudvalget holder møde.

Næste skridt i udviklingen

Sundhed, trivsel, børn, unge, hvordan de to byer bliver bundet tættere sammen samt områdets profil og identitet er blandt de emner, der skal arbejdes med fremadrettet.

Den 3. februar kl. 19.00 – 20.00 inviterer Viborg Kommune og Karup-Kølvrå Byforum så til et virtuelt møde, hvor alle interesserede kan deltage og høre om den videre proces samt komme med input.

– Det er vigtigt for os med så åben en proces som mulig, indenfor de rammer, som corona-situationen giver os. Alle interesserede skal kunne følge projektet, men vi håber naturligvis også, at der opstår interesse for at bidrage på den ene eller anden måde. Vi kan kun løfte Karup-Kølvrå, hvis alle gode kræfter arbejder i samme retning, siger Søren Aakjær, direktør for Børn & Unge i Viborg Kommune.

Unik mulighed

Målet med den fokuserede indsats er, at Karup-Kølvrå skal blive et endnu bedre sted at bo og leve. Borgerne skal blandt andet opleve sammenhæng i den kommunale indsats. Samtidigt skal de kommunale institutioner i fællesskab med lokalsamfundet, foreninger og virksomheder få deres forskellige indsatser til at spille sammen.

– Det er en helt unik mulighed vi har fået her i Karup-Kølvrå for selv at være med til at præge udviklingen i området, så jeg vil stærkt opfordre folk til at deltage – også hvis man bare i første omgang bare gerne vil høre mere om projektet, siger formanden for Karup-Kølvrå Byforum, Winnie Nielsen.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i det virtuelle møde. For at deltage skal man tilmelde sig via viborg.nemtilmeld.dk senest den 1. februar.

Der vil være en høringsperiode indtil den 6. april. Her kan interesserede borgere komme med input.

Der bliver også løbende informeret om indsatsen her.

Kommentarer