Land og by

Landdistrikternes Fællesråd sætter fokus på mikroturisme og mindre virksomheder

Mikroturisme og de små og mellemstore virksomheder er fokusområder i dette års mål- og resultatplan som Landdistrikternes Fællesråd netop har aftalt med Erhvervsstyrelsen. Planen afgør hvad midlerne fra Landdistriktspuljen skal bruges til.
Fire aktører (Center for Landdistriktsforskning, Food Organisation of Denmark, Landdistrikternes Fællesråd samt Sammenslutningen af Danske Småøer) er udvalgt til at modtage støtte fra Landdistriktspuljen på baggrund af årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Nu har Landdistrikternes Fællesråd sat punktum i dette års resultatkontrakt.

Rådet vil som del af aftalen i 2017 arbejde med potentialet for mikroturisme i landdistrikterne, den finansielle sektors betydning i land- og yderområder, samt små og mellemstore virksomheders muligheder, udfordringer og vækstvilkår i landdistrikterne.

Landdistrikternes Fællesråd vil desuden agere sparringspartner for blandt andet Erhvervsministeriet og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt arbejde med videndeling og formidling i forskellige sammenhænge.

FAKTA:

  • Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet i landdistrikter og på de små øer gennem forsøgsprojekter, information og forskning, og på at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i landet.
  • I 2017 støtter Landdistriktspuljen Center for Landdistriktsforskning, Food Organisation of Denmark, Landdistrikternes Fællesråd samt Sammenslutningen af Danske Småøer på baggrund af årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Puljen yder desuden støtte til tre forskellige projekttyper: forsøgsprojekter i landdistrikterne, projekter på de små øer samt forsknings- og informationsprojekter.
  • Finanslov 2017 har afsat i alt 23,3 millioner til Landdistriktspuljen. I alt 5,4 mio. kr. går til de fire aftalepartnere, mens 17,9 mio. kr. fordeles til projekter via åbne ansøgningsrunder.

 

Kommentarer