Viborg

Midtjysk Brand & Redning udsteder afbrændingsforbud i Viborg Kommune

Siden i går klokken 12 har det været forbudt at bruge nogen form for åben ild på grund af forhøjet brandfare. Arkivfoto

Den lange tørkeperiode betyder, at der er af forhøjet risiko for brande ved selv den mindste brug af åben ild. Derfor  har Midtjysk Brand & Redning  nu udstedt forbud mod brug af åben ild  og afbrænding. 

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande i haver, på marker og i skove. Midtjysk Brand & Redning har derfor udstedt et afbrændingsforbud for Silkeborg og Viborg kommuner, som gælder fra tirsdag den 5. juni klokken 12.00.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • affald fra skovbrug,
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • bål, herunder i bålfade.

Forbuddet gælder også brug af:

  • ukrudtsbrænder
  • grill i naturen, herunder på offentlige pladser*

* Brug af grill tillades på egen ejendom såfremt, der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere:

Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Midtjysk Brand & Redning følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Det kan oplyses, at tilsvarende forbud udstedes af Brand og Redning MidtVest, som omfatter Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner samt af Nordvestjyllands Brandvæsen, som omfatter Lemvig, Holstebro, Struer og Skive kommuner.

Kommentarer