Uddannelse

Millionstøtte til forskning i naturfagsundervisning

Penge fra Novo Nordisk Fonden sikrer fremtidige elever bedre undervisning i naturfag ved at støtte forskning i naturfagsdidaktik. Foto: VIA University College/Colourbox

Nu kommer der skub i at sikre kvaliteten i forskningen af naturfagsdidaktikken.

Det sker, fordi Novo Nordisk Fonden støtter naturfagsdidaktisk forskning med 4,8 mio. kroner over de næste seks år. Midlerne overdrages til foreningen DASERA, Danish Science Education Research Association, som er en faglig organisation for alle, der forsker i naturfagsdidaktik.

”Støtten fra Novo Nordisk Fondentil DASERA er en vigtig måde at få styrket den forskningsmæssige kompetence i naturfagsdidaktik i hele landet, både på professionshøjskolerne, universiteterne og uformelle læringsmiljøer,” siger Martin K. Sillasen, der er næstformand i DASERA og forskningsleder i Program for matematik og naturfagsdidaktik ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse på VIA University College.

Naturfagsdidaktisk forskning er systematiske undersøgelse af alle aspekter af undervisning og uddannelse i de naturvidenskabelige fag, inklusiv blandt andet teknologi og engineering for alle aldersgrupper.

”På den lange bane er det en god nyhed for landets skoler og uddannelsesinstitutioner, der får bedre undervisere i naturfag, nu hvor forskningen bag styrkes,” siger Martin K. Sillasen.

Tiltrængt hjælp til forskningsmiljø

Ifølge DASERA er det danske naturfagsdidaktiske forskningsmiljø svagt sammenlignet med andre nordiske og europæiske lande. Det omfatter et lille antal personer, selv Danmarks størrelse taget i betragtning, som er spredt på et stort antal institutioner med mindre naturfagsdidaktiske grupper. Det betyder, at de enkelte forskere ofte sidder isoleret uden den inspiration, som kommer fra et større miljø. Derudover er det kun en mindre andel af de ansatte på professionshøjskolerne samlede arbejdsforpligtigelse, der udgør forskningsaktiviteter.

Konsekvensen har hidtil været, at den enkelte ansatte har haft vanskeligt ved at holde sig opdateret i den aktuelle forskning nationalt og internationalt, både med hensyn til indhold og metode. Den institutionelle opdeling har også vanskeliggjort erfaringsudveksling på tværs af institutionerne.

Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde på lige fod med udenlandske miljøer er derfor svært for den enkelte institution. Med den økonomiske støtte bliver det nu muligt og nemmere at forske i naturfagsdidaktik, fordi sammenhængen i det didaktiske forskningsmiljø bliver forbedret markant.

”DASERA er sat i verden for at imødekomme denne udfordring i forskningsmiljøet, og med midlerne fra Novo Nordisk Fonden, har foreningen således fået flere muskler til at tilfredsstille behovet, og det er vi rigtig glade for,” siger Jens Dolin, formand for DASERA og professor emeritus i naturfagsdidaktik på Københavns Universitet.

Pengene bliver blandt andet brugt til en række seminarer, hvor danske naturfagsforskere mødes med internationale kollegaer. Blandt andet disse seminarierækker skal de næste seks år forstærke samarbejdet og synergien mellem aktørerne på de forskellige institutioner.

Kommentarer