Viborg

Møntskat, gravpladser og jernalderlandsby ved Foulum Hede  

Viborg Museum har endnu engang et spændende foredrag om arkæologi på programmet. Onsdag den 29. november kan interesserede borgere høre om udgravningerne ved Foulum Hede i forbindelse med anlægsarbejdet ved det kommende Apple-center. De spændende fund i området kan fortælle en hel del om Foulum Hedes fortid.

Det område, hvor Apple skal bygge, støder op til Foulum Forskningscenter. Her foretog Viborg Museum omfattende udgravninger i starten af 1980’erne. Resultaterne af disse udgravninger giver spændende perspektiver til de nye undersøgelser i området.

Viborg Museum foretog i 2015-2016 forundersøgelser og udgravninger af et areal på 110 hektar forud for Apples kommende byggeri af et datacenter ved Foulum.

Der blev undersøgt arkæologiske spor fra alle perioder af oldtiden: Til stor begejstring for mange blev der fundet en møntskat fra 1300-tallet ved detektorafsøgning af arealet. Der blev også fundet gravhøje fra enkeltgravstiden og et hulbælte fra ældre jernalder og bebyggelse samt en gravplads fra yngre jernalder.

Museumsinspektør Mikkel Kjeldsen har selv været dybt engageret i de nyere udgravninger. Han vil i løbet af aftenen vise masser af billeder af diverse fund og fortælle om den komplekse arkæologiske udgravning.

Foredraget foregår onsdag den 29. november klokken 19.00-21.00 på Viborg Museum. Der er gratis entré og ingen tilmelding.

Kommentarer