Skjern

Nørreåprojektet i Skjern tager form – men med usikkerhed om den politiske opbakning

Se billedserie Onsdag 17. juni holdt styregruppen for Nørreå-projektet i Skjern infomøde i Nørreå Friskoles gymnastiksal, der indgår i det samlede projekt. Foto: Jan Szwed. Se flere billeder i galleriet

Nørreå Natur- og Fritidscenter bliver navnet på det ambitiøse projekt, man lige nu arbejder benhårdt på at få at få søsat med udgangspunkt i Nørreå Friskole og Børnehus i Skjern. Det blev afsløret på et borgermøde onsdag i sidste uge.

Cirka 25 borgere var mødt frem til mødet på Nørreå Friskole onsdag i sidste uge hvor styregruppen bag Nørreåprojektet redegjorde for detaljerne om projektet, som man håber, Viborg Kommune vil støtte med 8 millioner kroner.

Den lokale interesse var stor, og der var forslag til aktiviteter ud over dem, som allerede fremgår af prospektet.

Et vigtigt element i projektet er en multihal, der skal bygges sammen med friskolens gamle gymnastiksal, der også skal gennemgå en omfattende renovering.

Sammen skal de to rum danne rammen om et natur- og fritidscenter, der blandt andet tibyder formidling om Nørreådalen, et folkekøkken, samt bedre vilkår for det lokale foreningsliv, der trækker borgere fra både Viborg, Randers og Favrskov kommuner.

Multifunktioner

Vigtigt for styregruppen var det derfor først og fremmest at understrege, at projektet netop skal udfylde nogle muligheder og behov på tværs af kultur, natur, fritid og sundhed med mere.

– Det er vigtig for os, at politikerne forstår, at her ikke bare er tale om en hal. Vi vil lave et multihus med en masse aktiviteter, der netop opfylder en masse funktioner og kan medvirke til at skabe ny dynamik i et at kommunens fantastiske naturområder, siger  medlem af styregruppen, siger Rolf Ebbesen med henvisning til multihallen, som man har søgt Viborg Kommune om støtte til.

Han håber, at Viborg Kommune med den sammenhængsmodel, man politisk vedtog i 2018, netop kan se mulighederne i initiativet fra et af kommunens yderområder.

Styregruppen har da også haft en lang og løbende dialog med politikere i Viborg Kommune, som for de flestes vedkommende er meget  positive overfor projektet, men mere nølende i forhold til finansieringen.

– Vi har fået meget positive  tilbagemeldinger fra de store fonde, vi også har behov for støtte fra til egenfinansieringen, men de spøger også ind til, om der er politisk støtte til projektet, og det betyder, at vi kommer lidt i klemme her, påpeger Rolf Ebbesen.

Rollemodel

En viborgpolitiker, som går helt ind for projektet, er Martin Sanderhoff (S). Han deltog som eneste byrådspolitiker til mødet onsdag i sidste uge.

– Jeg synes, det er et fantastisk projekt, de har gang i herude, og som medlem af landdistriktsudvalget hylder jeg initiativet og iværksætteriet ude i lokalområderne, siger, Martin Sanderhoff til avisen.

Han fortæller, at han ser store perspektiver i tankegangen om at forene flere funktioner og tilbud i et lokalsamfund.

– Det her projekt ved Nørreåen i Skjern kunne være et bud på fremtidens forsamlingshus. Hvis det lykkes for dem, så er det jo en rollemodel for, hvordan man løfter opgaven med både at fastholde borgere i lokalsamfundet, tiltrække tilflyttere, men også at tilbyde en helt ny palette af tilbud til både lokale borgere og gæster udefra, siger han.

Martin Sanderhoff påpeger, på lige fod med byrådskollega og partifælle, Mads Panny, at det er en udfordring, at man gerne vil have Viborg Kommune til at bidrage med næsten 8 millioner til den multihal, der er en central del af det samlede projekt. Men han mener ikke, det er umuligt.

– Der er så mange perspektiver i dette her projekt, og det står jo ikke skrevet nogle steder, at de store anlægsinvesteringer ikke kan foregå uden for Viborg by, siger han og opfordrer styregruppen til at klø for at få politikerne med på visionerne.

Kommentarer