Viborg By

Nu kan de ældre få besøg af hele familien igen

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. februar 2021 ophævet påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre i Viborg Kommune. Hermed er der ikke længere begrænsning på, hvor mange forskellige personer, der må komme på besøg i beboerens bolig.

Ved ophævelsen af påbuddet er der lagt vægt på, at der ikke er nye beboere eller medarbejdere på plejecentrene, der er syge med Covid-19.

I den seneste uge er der kun konstateret 10,3 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, og det er dermed vurderet, at der ikke er tendens til samfundssmitte.

Siden den 8. december har der været påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentrene.

Påbuddet betød, at beboerne kun kunne udpege tre pårørende, der måtte komme på besøg. Heraf måtte de to komme på besøg i boligen på samme tid.

Anbefalinger opretholdes

Besøg på både indendørs og udendørs arealer vil naturligvis fortsat ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne, afstand og hensigtsmæssig adfærd.

Inden et besøg skal den pårørende derfor stadig kontakte plejecenteret for at få nærmere vejledning om afstandskrav, hygiejne og anvendelse af værnemidler.

Kommentarer