Viborg By

Nu kan du indstille kandidater til Idrættens Hædersbevisninger 

Nu kan man igen indstille kandidater til Viborg Idrætsråds priser. Deadline for indstillinger er 10. marts. Foto af sidste års vindere: Viborg Kommune

Medlemsfastholdelse og særlige corona-aktiviteter vægtes særligt højt, når de nominerede til idrættens hædersbevisninger i Viborg Kommune skal findes. Indstillinger skal indsendes senest 10. marts, og prismodtagerne findes på Idrætsrådets repræsentantskabsmøde 4. maj.

Viborg Idrætsråd hædrer hvert år Årets Idrætsleder, Årets Unge Idrætsleder & Årets Idrætsforening i Viborg Kommune. Hædringen sker i forbindelse med repræsentantskabsmødet, og er en stærk anledning til at sætte fokus på frivilligheden og foreningslivet generelt, samt rose og anerkende en række personer og foreninger, der har ydet en helt særlig indsats.

– 2020 blev et meget anderledes år – også i idrættens fællesskaber. Året har været præget af konstante omstillinger og har stillet store krav til vores frivillige. Heldigvis har de frivillige og idrætten i Viborg Kommune på fornem vis håndteret balancen mellem at skabe mest muligt idrætsaktivitet for medlemmer i alle aldre og samtidig respektere myndighedernes skiftende krav og retningslinjer for fysisk aktivitet og fællesskaber. Den stærke præstation skal anerkendes, og derfor vil vi i år have et særligt øje for gode corona-indsatser, når vi forholder os til indstillingerne til årets hædersbevisninger, forklarer formand Preben Jensen.  

Det særlige corona-fokus har også til formål at inspirere andre foreninger – som har masser af gode ideer, der også kan bruges efter corona-tiden. Det særlige fokus kan eksempelvis handle om fastholdelse af medlemmerne i idrætten via indsatser som:

  • Online aktiviteter
  • Online kommunikation med medlemmerne
  • Andre fællesskabsaktiviteter end egen (nedlukkede) idræt

Skemaerne til indstillinger findes på Idrætsrådets hjemmeside. Idrætsrådet skal have indstillingen senest 10. marts. 

Kommentarer