Viborg

Nu skal alle husstande i Viborg kommune benytte den kommunale affaldsordning

Revas' informationsbus 'Skraldebassen' kørte rundt i hele kommunen i tiden efter 1. april 2018, hvor det nye affaldssorteringssystem blev indført i Viborg Kommune. De omkring 3000 private husstande, som dengang fik dispensation til affaldssorteringen, skal nu til at sortere på ligefod med kommunens øvrige borgere. Arkivfoto

Knapt 3000 husstande i Viborg kommune modtager i disse dage et brev i deres e-bokse om, at de fra 1. april 2019 skal overgå til den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald.  

Hidtil har disse adresser haft frit valg mellem den kommunale affaldsordning og private renovatører, men pga. en lovændring er denne praksis ikke længere lovlig. Derfor har Viborg Kommune og Revas besluttet, at disse husstande pr. 1. april 2019 skal overgå til den kommunale affaldsindsamlingsordning med sortering af affald i forskellige typer.

De berørte knap 3000 husstande er placeret forskellige steder i kommunen og omfatter både by- og landadresser. De fleste af husstandene er dog landadresser, hvor forskellige vognmænd og entreprenører hidtil har stået for renovationen. Men det er altså slut nu.

– Vi har haft et godt samarbejde med de private vognmænd om indsamlingen af husholdningsaffald i disse områder, men lovgivningen giver os ikke mulighed for at lade samarbejdet fortsætte i denne form. Derfor overgår affaldsindsamlingen for disse områder nu også til den kommunale ordning, fortæller Gert Schandorff, afdelingsleder for Revas.

Husstandene skal melde tilbage til Revas inden 20. januar

Revas har som udgangspunkt valgt en standard-beholderløsning til de omfattede husstande. Standardløsningen omfatter én todelt beholder til rest- og madaffald samt én todelt beholder til papir samt glas, metal og hård plast. Begge beholdere har en kapacitet på 240 liter.

Hvis husstandene ønsker en anden beholderløsning, skal de melde tilbage til Revas via et link i e-boksbrevet – og det skal helst ske ret hurtigt.

Steen Møller, driftsansvarlig hos Revas, oplyser i den forbindelse:

– Det er vigtigt, at de omfattede husstande melder tilbage til Revas senest den 20. januar 2019, hvis de ønsker en anden beholdersammensætning end vores standardløsning. Ellers kan vi ikke nå at ændre på beholdertyperne, før vi skal køre de nye beholdere ud, og så bliver det hele meget mere besværligt for alle, som han udtrykker det.

Grunden til, at man som udgangspunkt har valgt at levere en standard-beholderløsning, er, at de omfattede adresser er ‘nye’ i kommunalt regi, og at Revas derfor ikke kender husstandenes hidtidige affaldskapacitet og -behov.

Det er kun private, der skal benytte den kommunale affaldsindsamlingsordning  Det er kun de private husstande, der skal overgå til den kommunale affaldsordning.

Virksomhederne kan som hidtil frit vælge, om de vil benytte den kommunale affaldsordning eller en privat renovatør. Og på adresser med blandet bolig og erhverv (for eksempel landbrug) kan virksomheden frit vælge, om den vil benytte sig af husstandens affaldsordning, eller om den vil benytte en privat renovatør. Men affaldet fra husstanden skal altså fremover indsamles via kommunens affaldsordning, uanset om virksomheden på samme adresse benytter en anden ordning.

Virksomhederne skal også være opmærksom på, at de uanset valg af renovatør er forpligtede til at sortere deres affald. Det fremgår nemlig af Viborg Kommunes affaldsregulativer, at alle – både private og virksomheder – skal sortere deres affald.

Kommentarer