Tjele

Ny generation blandt dyrlægerne

Ann Rosenørn Engel (forrest) er for kort tid siden startet som dyrlæge hos Hammershøj Dyrlæger, der arbejder tæt sammen med Ørum Vammen Dyrlæger. Hun er her flankeret af sine tre nye kolleger, fra venstre: TorbenChristensen, Lars Birch og Svend T. Otte. Foto: Gitte Hagsholm

Lokale bønder har sikkert allerede bemærket, at der er kommet et frisk pust over den lokale dyrlægestand; og det er der en grund til. 1. november fik Hammershøj Dyrlæger nemlig en ny kollega i 30-årige Ann Rosenørn Engel.

I godt og vel 100 år har der været dyrlægepraksis  i Hammershøj og Ørum.

I Hammershøj var det først dyrlæge Stuttzer, senere Jespersen og Westergård, som igen blev efterfulgt af Lars Birch og Svend T. Otte.

I 1999 stoppede Mogens Westergård, og Lars Birch overtog praksis. Et par år senere, blev Svend T. Otte optaget som kompagnon, og de to har drevet praksis sammen siden.

I Ørum var det Skriver i flere generationer, og siden kom Egelund til. For 15 år siden solgte de deres praksis til Jens Kirkegård, som flyttede den til Vammen med Torben Christensen som medindehaver. Sidste år overtog Torben Christensen hele praksis, og driver den nu fra sin nyindrettede dyreklinik på Vestergade i Ørum.

Nye kræfter

For to år siden overtog Hammershøj Dyrlæger Bjerringbro landpraksis efter dyrlæge Jens Ulrik Filtenborg. Den har de siden drevet i fællesskab med Ørum Vammen Dyrlæger, men arbejdsmængden for de tre dyrlæger har efterhånden nået et omfang, hvor det blev nødvendigt at få nye kræfter ind.

– Vi bliver jo heller ikke yngre, og vi vil jo også gerne sikre, at der vedbliver at være lokale dyrlæger i området, forklarer Lars Birch.

En tilfældighed

Det fik de pludseligt mulighed for – nærmest ved en tilfældighed, da Lars Birch ved en generalforsamling i brancheforeningen stødte  på 30-årige Ann Rosenørn Engel.

De fandt ud af, at de havde en fælles bekendt i Hammershøj, nemlig Lars Birchs søn, som Ann kendte fra mange år tilbage. Derfor var det også som om, de allerede kendte hinanden lidt i forvejen, og da Lars tilbød Ann kompagniskab i Hammershøj dyrlæger, var hun ikke sen til at slå til.

Ann blev udlært for fire år siden. Hun har bortset fra en kort afstikker til Fødevarestyrelsen i København stort set kun arbejdet med kvæg, og udsigten til en mere alsidig arbejdsdag gjorde udslaget, fortæller hun.

Større variation

– Jeg har arbejdet meget med kvæg, så det var blandt andet udsigten til et mere varieret arbejde, der fik mig til at sige ja til jobbet her, fortæller Ann og nævner også  forskningscenter Foulum, hvor Torben er fast tilknyttet.

– Det er på mange måder fedt for mig, at jeg kan træde ind i et nyt job på denne her måde  og arbejde med de ting, jeg rigtigt godt kan lide, men hvor jeg også kan kaste mig selv ud i nye og spændende områder af mit fag, siger hun blandt andet med henvisning til forskningscenteret, som giver nogle helt andre udfordringer.

I det hele taget er det en egn med mange forskellige typer dyrehold. Ud over kvæg og svin er der mange får og heste, foruden kæledyr i alle afskygninger, fortæller Ann.

– Og de er alle sammen lige  vigtige, lyder det samstemmende fra dyrlægerne, som rykker ud 24 timer i døgnet, hvis der er behov.

Det var også en af grundene til, at Ann blev valgt til jobbet, fordi hun har nogle års erfaring, fortæller Lars Birch.

– Vi har ganske enkelt ikke ressourcer til at lære en ny op, og da vi har 24 timers vagt, så skal vi alle kunne klare opgaven uafhængigt af hinanden, og nattevagterne byder tit på nogle udfordringer, som kræver erfaring, forklarer han.

Hurtig beslutning

Da Ann havde fået jobbet, gik det stærkt.

I løbet af ganske kort tid fandt hun og kæresten, Mikael Sønderskov, som er lærerstuderende i Skive, en ejendom mellem Bjerringbro og Mammen. Her flyttede de ind blot et par dage før hun startede.

Adressen deler de i med hunden Balto og seks høns.

Kommentarer