Ørum

Ørum Torv under forvandling

Se billedserie Det karakteristiske sejl knejser flot over Ørum Torv, hvor renoveringsarbejdet lige nu ligger stille på grund af sommerferien. Billedet er taget, mens de sidste fliser blev lagt på plads. Cykelstativet i forgrunden bliver flyttet, og på græsarealet bliver, når pengene er fundet, opført tre overdækkede borde-bænkesæt og lavet et område med plads til forskellige udendørsspil og -aktiviteter. Foto: Gitte Hagsholm

Resultatet af den seneste udviklingsplan for Ørum udmønter sig i denne tid på Ørum Torv, der er under forvandling til en hyggelig oase i byens centrum.

Med Beboerforeningen som tovholder fik Ørum i 2018 i samarbejde med Viborg Kommunes landdistriktsudvalg udarbejdet en ny udviklingsplan for byen.

Et af elementerne i planen var forskønnelse af Ørum Torv, der blev anlagt i forbindelse med etablering af en gangtunnelen under Østergade.

– Selvom vi flere gange har brugt det aktivt til for eksempel Open By Night, så er torvet aldrig blevet til det opholdssted, der var meningen, blandt andet fordi vi ikke have råd til andet end et par bænke, fortæller Niels Thomsen, som er den ene i firemandsgruppen, der tager sig af torveprojektet.

Derfor var der også glæde i byen, da landdistriktsudvalget bevilgede 525.000 kroner til renovering og forskønnelse af torvet; og igen da Boligselskabet Sct. Jørgen meddelte, at de supplerede med yderligere 100.000 kroner.

Nyt vartegn

Sammen med en arkitekt fra kommunen fik arbejdsgruppen lavet en plan og tegnet en skitse over det ’nye’ torv. I juni måned begyndte arbejdet, og allerede nu kan man se de første synlige tegn på forvandlingen. Blandt andet er rejst et stort sejl, som skal være torvets karakteristiske vartegn, og træer og blomsterkummer er placeret.

Mest markant lige nu er dog de stribede afspærringsbånd der indrammer torvet, mens der renoveres.

– Vi har fået trukket elledninger under fliserne, så vi kan få lys op på torvet og på sejlet. Desuden kommer byens juletræ fremover til at stå på Ørum Torv, fortæller Niels Thomsen.

Flisearbejdet blev færdigt i sidste uge, så når folk vender tilbage fra sommerferien, kan man gå i gang med selve indretningen af pladsen.

Fleksibel anvendelse

De eksisterende bænke bliver suppleret med tre borde og flere bænke, så man kan sidde og spise. Og så kommer der fire 3 meter lange plinte af massivt træ, der både skal fungere som bænke, men som børnene også kan kravle rundt på.

– Der kommer fødder på plintene, så vi har mulighed for at flytte rundt på dem. Vi har i det hele taget indrettet torvet meget fleksibelt, så vi kan bruge det til forskellige ting. Blandt andet skal vi kunne rejse et stort telt til Open by night, men det kan også være, der skal foregå nogle aktiviteter i forbindelse med Molfoørfesten, op så skal vi kunne flytte rundt på tingene, forklarer han.

Læskure

Foruden flere bænke og borde kommer der også tre overdækkede bord-bænkesæt, hvor forbipasserende cyklister eller lokale borgere kan opholde sig, hvis regn og blæst gør det for koldt at sidde ude på torvet eller under sejlet.

– Men dem må vi vente lidt med endnu. Pengene fra kommunen rakte ikke så langt, så derfor er vi i fuld gang med at søge midler andre steder fra, fortæller Niels Thomsen.

Grim nabo nedrives

Mens torvet stille og roligt forvandler sig til det bedre, så bliver den gamle foderstofcentral, der ligger klods op ad torvet stadigt mere faldefærdigt at se på. Noget, som både irriterer og bekymrer i byen.

– Det er træls at se på, men det er da også bekymrende, at det får lov at stå. Der kan jo ryge både vinduesglas og tagstykker ned i hovedet på folk, der opholder sig på torvet, lyder det fra en borger, der kommer forbi, den dag avisens udsendte er ude for at tage billeder af torvet.

Ifølge Hans Erik Lund, der er direktør for Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg, så skal Ørumborgerne dog ikke vente længe, inden bygningerne forsvinder. Boligselskabet, som vil bygge boliger på grunden, har nemlig allerede en aftale om at købe bygningerne, og det forventer Hans Erik Lund går på plads efter sommerferien.

– Vi er selv opmærksomme på hvor ringe stand bygningen er i, og vi begynder nedrivningen, ligeså snart vi overhovedet kan komme i gang, siger han.

Selve byggeriet har man ikke taget endelig beslutning om udformningen af, og det kommer først i gang i løbet 2021, lyder meldingen.

Håb om indvielse i sensommeren

Arbejdsgruppen havde oprindeligt håbet, at indvielsen af det ‘nye’ Ørum Torv kunne finde sted til Ørum Open By Night i juni år, men corona stoppede både arrangementet og renoveringsarbejdet, og nu holder man sig afventende.

– Nu skal vi lige have den første del færdig, og det forventer vi bliver engang i august måned, og så kan der måske blive tale om at holde en indvielsesfest i sensommeren, men det bliver tidligst i slutningen af august eller først i september, vurderer Niels Thomsen.

Kommentarer