Viborg By

På søndag gives det andet stik med Covid-19-vaccinen

Anden omgang af vaccination mod Covid-19 gives på søndag.

Søndag den 31. januar 2021 får beboerne på Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre det andet og sidste stik med vaccine mod Covid-19. Ligeledes vil beboere, som er blevet friske efter sygdom, eller som er flyttet ind for nyligt, kunne få første stik. Beboere, som har fortrudt, at de ikke takkede ja til vaccinen første gang, har også mulighed for at blive vaccineret.

Praktiserende læger, der vaccinerer og personalet fra plejecentrene, vaccineres også på søndag i den udstrækning, der er vacciner til.

Færre vacciner end forventet

Viborg Kommune, er som alle andre kommuner i Region Midtjylland, i gang med at planlægge andet stik for de øvrige målgrupper, der har modtaget det første. Det gælder borgere på 65 år og derover, som både får praktisk hjælp og personlig pleje, samt personale på pleje- og omsorgscentre, en mindre andel af personalet i hjemmeplejen og i akutsygeplejen.

Region Midtjylland modtager ikke det antal vacciner, der var blevet stillet i udsigt. Årsagen er, at der leveres færre vacciner til Danmark. Det betyder, at en del af de vaccinationer, der var booket af personale til både første og andet stik, udskydes. Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der kan gå op til 42 dage mellem første og anden vaccine. De borgere, der var booket til en vaccine, får den som udgangspunkt efter planen. Rykkes et vaccinetidspunkt alligevel, får den enkelte borger besked om det.

En del af personalet på plejecentrene er vaccineret med første stik i vaccinationscenteret i Viborg. Det vides ikke, hvornår denne gruppe af personale på pleje- og omsorgscentre bliver vaccineret igen. Dog skal alle vaccineres senest på den 42. dag efter første vaccine. Dertil mangler ca. 200 medarbejdere på pleje- og omsorgscentrene at få deres første stik tilbudt. Der er ingen melding om, hvornår dette kan tilbydes endnu.

Borgere på 85 år og derover

Der arbejdes med at gøre klar til vaccination af borgere, der er 85 år og derover.

Borgerne får en indkaldelse i deres e-Boks eller brev, hvis de er undtaget elektronisk post. Det er stadig uklart, hvornår der kan opstartes vaccination af denne målgruppe i Region Midtjylland. Der vil i nærmeste fremtid komme mere information om, hvordan tilbuddet for de + 85-årige kommer til at se ud, og hvor man kan hente hjælp, hvis man har brug for dette.

Praktisk information om vaccination

På Region Midtjyllands hjemmeside kan du få informationer om vaccination mod Covid-19 og regionens vaccinationscentre.

Se også “Har du spørgsmål om vaccination?”

Læs Viborg Kommunes vaccinationsplan her

Kommentarer