Frederiks

Der er så fuld af sjov – inde i en børneskov

På fredag indvier Viborg Kommune den tredie af i alt seks børneskove i kommunen. Arkivfoto

Nu får Frederik også en børneskov. På fredag 23. november har store som små borgere mulighed for at mødes i Lyngsøparken til en aktiv og sjov dag.

Voksne danskere motionerer i naturen som aldrig før. Til gengæld viser forskningen et markant fald i den tid, børn opholder sig i naturen, og at naturen har mistet sin betydning som social arena for børn og unge. Mange borgere i kommunen ved måske end ikke, hvor man må færdes i naturen.Det vil projekt Børneskove nu forsøge at ændre på.

Helt konkret er Viborg Kommune derfor i gang med at etablere i alt seks børneskove rundt om kommunen i løbet af de kommende år.

Alle er inviteret

Den 23. november klokken 14.00-16.00 inviterer Viborg Kommune til kick-off workshop, hvor alle interesserede er meget velkomne.

Her kan man prøve kræfter med diverse workshops og fælles aktiviteter som hulebyg, krible-krable, bål, snitte- og lerværksted samt kreativitet i skoven.

– Vi er interesserede i at inddrage og samarbejde med så mange lokale som muligt, så vi kan samskabe omkring børneskoven. Derfor indbyder vi både dagtilbud, skoler og lokale foreninger i løbet af dagen, hvorefter vi åbner op for alle interesserede om eftermiddagen. Både børn og voksne vil blive inddraget aktivt og få mulighed for at udtrykke tanker og idéer i forhold til børneskovene, siger sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl, der er projektleder for børneskovene.

Man behøver ikke at være med fra klokken 14, man kan støde til, når det passer.

Baggrund om projekt Børneskove.

Viborg Kommune vil etablere børneskovene for at give børn en synlig mulighed for leg i skoven. Formålet er at gøre det til en selvfølgelighed at lege i naturen, at styrke børns kendskab til natur samt inspirere forældre og bedsteforældre til at komme derud.

De vaner børnene får med fra barnsben følger med ind i ungdommen og voksenlivet. Det er derfor vigtigt, at børnene introduceres til naturen og dens muligheder, så de erfarer, at naturen er et værdifuldt sted, de kan have glæde af hele livet, og som vi alle skal passe godt på.

– Vi ser, at de mest populære skove de seneste år er ”hundeskove”. Folk lufter sine hunde – store som små –  men ifølge forskningen, glemmer vi at ”lufte vores børn.” Vi kan fra kommunens side etablere børneskovene, men de bliver først værdifulde, hvis borgerne anvender dem. Vi ønsker derfor i tæt samarbejde med lokale aktører – frivillige, institutioner, foreninger og ildsjæle – at skabe liv i skovene, så vi alle ”kigger ud” og genopdager naturen som en værdifuld arena for leg, bevægelse og sunde fællesskaber på tværs af generationer, siger Merethe Jelsbak Raundahl.

Der arbejdes tæt sammen på tværs af Teknik & Miljø, Kultur & Udvikling, Børn & Unge samt Social, Sundhed & Omsorg om at realisere projekt Børneskove i Viborg Kommune. Et projekt der er støttet af Friluftsrådet.

Den første skov er etableret i Viborg Naturpark i et skovområde tæt på Papfabrikken med faciliteter som for eksempel madpakkehus og muldtoilet. Den anden i Dynamitskoven i Stoholm og den tredje børneskov i Lyngsøparken i Frederiks.

De tre sidste skove etableres omkring sundhedssatellitbyerne i Møldrup, Ørum og Bjerringbro i tæt samarbejde med lokale familier, ildsjæle, dagtilbud, skoler, foreninger og andre relevante aktører.

Find vej

Parker ved den sydlige indgang til parken ved at køre ned ad grusvejen syd for parken og børnehaven eller på boligvejen Solvænget ud for nr. 134/136 eller nummer 152/154.

Der vil være et skilt, der viser til Børneskoven, og så opfordres man til at huske praktisk tøj.

Kommentarer