Skals

Skærpede besøgsrestriktioner ophævet på Blichergården og Kildedalscenteret

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 1. februar 2021 ophævet de påbud, som omfattede midlertidige forbud med skærpede besøgsrestriktioner på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården i Viborg og Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscenteret i Skals.

De skærpede besøgsrestriktioner blev indført på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården den 5. januar 2021, fordi flere beboere og medarbejdere var smittet med Covid-19.

På Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscenteret blev de skærpede besøgsrestriktioner indført den 18. januar 2021, fordi to beboere var smittet med Covid-19.

For at forebygge og begrænse udbredelsen af Covid-19-virus udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et midlertidigt forbud mod besøgende på Blichergården og Kildedalscenteret. Under forbuddet havde beboerne kun mulighed for at have én nær pårørende på besøg i egen bolig. Derudover var det muligt at få andre pårørende på besøg i kritiske situationer.

Ingen nye smittede

Efter de seneste test for Covid-19 er der ikke fundet nye smittede beboere på de to plejecentre. Der er ligeledes ikke længere smittede beboere.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer derfor, at Blichergården og Kildedalscenteret nu kan overgå til at følge de generelle restriktioner for plejecentre i Viborg Kommune, så beboerne har mulighed for at få besøg af op til tre faste nære pårørende i egen bolig samt benytte sig af det udendørs, opvarmede besøgstelt.

Ligesom på kommunens øvrige plejecentre, må der dog kun være to besøgende i boligen ad gangen, og der skal være fire kvadratmeter til rådighed pr. person, der opholder sig i boligen for, at det er muligt at have to besøgende. Hvis der ikke er fire kvadratmeter  til rådighed pr. person i beboerens egen bolig, kan besøg i stedet foregå i besøgsrum eller udendørs besøgstelte.

Alle pårørende og beboere på Blichergården og Kildedalscenteret er blevet informeret om, at de skærpede restriktioner nu er ophævet. Der vil fortsat blive udvist stor påpasselighed, hvad angår hygiejne og adfærd ved besøg, hvilket blandt andet betyder, at alle pårørende fortsat skal kontakte plejecentrene, inden de kommer på besøg.

Kommentarer