Skals

Skals nomineret til Landsbyprisen i Region Midtjylland

Vådområdeprojektet ved Skals Å er blandt andre lokale projekter med i regionens motivering til nominering af Skals til Landsbyprisen 2021. Foto fra indvielsen af Skals Å vådområdeprojektet 26. maj 2016: Naturstyrelsen

Den årlige kamp om Region Midtjyllands Landsbypris er skudt i gang. Seks landsbyerer indstillet til prisen på 150.000 kroner, og Skals er blandt de nominerede.

Udvikling frem for afvikling, visioner for fremtiden og evnen til at udnytte de kvaliteter, lokalområdet byder på. Det er fællestræk ved de seks kandidater, der er blevet indstillet til 2021-udgaven af regionens landsbypris. Kandidaterne går nu videre til vurdering af et panel sammensat af fagfolk fra hele landet, hvorefter regionsrådet på den baggrund beslutter, hvem der løber med æren og de 150.000 kroner til videre udvikling, som følger med. Den beslutning træffer politikerne i løbet af foråret.

Skals med i opløbet

Kandidatfeltet i 2021 består af fire landsbyer og to sammenslutninger af landsbyer. De seks kandidater er foruden Skals: Serup, Lemming, Nisset, Ebstrup og Sejling i Silkeborg Kommune, Herskind, Skivholme og Herskind Hede i Skanderborg Kommune, Ebdrup i Syddjurs Kommune, Hald i Skive Kommune samt Lindved i Hedensted Kommune.

– Landsbyprisen er vigtig, fordi den fejrer de lokalsamfund, der finder nye veje til at fastholde og udvikle de ting, der gør landdistrikterne til attraktive steder at bo for rigtig mange mennesker. Som politikere ønsker vi en bæredygtig region, hvor der er et godt samspil mellem land og by. Her har landsbyerne en vigtig rolle at spille, og det er årets seks kandidater alle gode eksempler på, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Viden om bæredygtig udvikling

Kandidaterne bliver vurderet efter en række kriterier med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi samt regionens  strategi for bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Begge har FNs 17 verdensmål som strategisk ramme. Samtidig er regionen i gang med at udvikle et lærings- og udviklingsforløb med netop bæredygtig udvikling som hovedfokus. Forløbet tilbydes alle kandidater til landsbyprisen 2021.

  Vi tror at også helt små samfund spiller en rolle i forhold til at løse de globale udfordringer. Der er jo stor efterspørgsel i hele samfundet, når det kommer til viden om at gøre tingene mere bæredygtigt, og den efterspørgsel oplever vi også fra landdistrikterne. Regionen har nogle muligheder for i samarbejde med kommuner, LAG og de enkelte landsbyer at sikre, at vi får spredt den viden, der er tilgængelig. Det gør vi blandt andet med Landsbyprisen, men vi skal også gøre det i tiden mellem prisuddelingerne, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Motivationen for Skals

“Skals er et godt eksempel på en landsby, der udnytter de kvaliteter, lokalområdet byder på og samtidig arbejder aktivt med at fremtidssikre sig. Der er etableret bypark, minigolfbane og et engområde tæt på byen er ført tilbage til sin oprindelige form. Fjernvarmen i byen er i overvejende grad baseret på biogas, og der gennemføres løbende forbedringer af byen. Med udgangspunkt i en borgerdreven udviklingsplan arbejdes der med forskønnelse af et stort uudnyttet areal midt i byen, hvor der har ligget en stor fabrik. Et boligselskab har bygget 16 almennyttige boliger, og der er arbejdes på et bæredygtigt seniorbofællesskab på grunden. Skals indgår i samarbejde med 6 andre landsbyer i Fjordklyngen.”

Læs mere om prisen og de fem andre nominerede her.

Landsbyprisen gik sidste år til Stauning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den blev overrakt til Ebba Lange Andersen fra den vestjyske landsby. Foto. Region Midtjylland

Kommentarer