Tjele

Skals og Vorning Ålaug sætter fokus på klimaproblematikken

Skals Å mellem Handest og Nørbæk som den tog sig ud sidste år i september måned. En lang og knastør sommer hjalp kortvarigt, men nu er det galt med vandstanden igen. Arkivfoto

En lang og meget tør sommer udsatte muligvis for en stund udfordringerne for lodsejerne langs Skals og Vorning Å, men de er stadig udfordret af forhøjet vandstand. Derfor er klimaproblematikken på dagsordenen, når foreningen i morgen onsdag holder generalforsamling.

Som et læserbrev i denne avis antyder, så er lodsejerne langs Skals og Vorning Å udfordrede af forhøjet vandstand. Og det trods en ekstrem lang og tør sommer.

Som det argumenteres for i læserbrevet, der er indsendt af et af bestyrelsesmedlemmerne i ålauget, så er den ekstremt tørre sommer, som ganske vist fik vandstanden til at falde til næsten normal stand, at der netop bør gøres en mere effektiv indsats, for at en lavere vandstand bliver ’normalen’.

En diskussion som lodsejerne har ført i årevis med de de ansvarlige myndigheder. 

Formanden for ålauget, Ole Vagn Nielsen, peger på, at man ud over en øget mængde regnvand er udfordret af blandt andet at overfladevand fra motorvejsbroen mellem Randers og Hobro ledes ned i Skals Å.

Det samme gør sig gældende for overfladevand fra Onsild, som tidligere blev pumpet ud i rensningsanlæg, men som følge af kloakseparering nu ledes ud i Skals Å, som i forvejen er under pres.

Dertil kommer, at der er stor uenighed om, hvad der skal ske med den jord, der oversvømmes, og Ole Vagn Nielsen peger på, at de som lodsejere bør sikres økonomisk, hvis man så at sige lader naturen gå sin gang og giver vandet frit løb.

Derfor har han til ålaugets kommende generalforsamling i morgen onsdag 5. december inviteret chefjurist fra Bæredygtig Landbrug, Nikolaj Schulz, til at komme og fortælle om, hvordan lodsejerne står rent juridisk i forhold til den forhøjede vandstand og deraf følgende værditab.

Mødet finder sted på Vammen Kro i morgen onsdag 5. december klokken 19.

Kommentarer