Viborg by

Skoleelever fra hele landet skal lære om Viborgs som kongeby

Viborg Museum skal efter sommerferien gøre skolebørn fra hele landet klogere på Viborg bys middelalderhistorie. Pressefoto

Til næste skoleår tager tusindvis af skolebørn på dannelsesrejser i miniformat med projektet Kend dit land. På turen skal de opleve forskellige dele af landet og lære mere om Danmark. Viborg har som en historisk vigtig by fået en central plads på listen over rejsemål.

Viborgs tusindårige historie er på skoleskemaet, når Viborg Museum til sommer deltager i det landsdækkende projekt ”Kend dit land”. Museet er sammen med 103 andre besøgssteder blevet udvalgt af Slots- og Kulturstyrelsen til at invitere skolebørn fra hele landet på opdagelse i byens historie. Museet står bag en skræddersyet byvandring gennem Kongernes Viborg med fokus på middelalderens kongehyldninger i byen.

– Vi er rigtig glade for at have fået muligheden for at indvi landets skolebørn i Viborgs farverige og dramatiske historie. Byen rummer tusind års danmarkshistorie, hvor kongemagt, kirke og retsvæsen er krumtap, så der er nok fortællinger at lade skolebørnene kaste sig over på deres dannelsesrejse, udtaler museumsinspektør Rikke Johansen Smidt.

Kongekammer og hyldninger

Museets dygtige formidlere tager skoleklasserne på en gåtur gennem Viborgs gader og pladser. Her skal eleverne sammen opdage spor efter middelalderens og renæssancens danske konger. Der er stop ved de steder, hvor kongerne blev hyldet i Viborg.

Skoleklasserne kan også komme med en tur i kongens kammer. Undervejs diskuteres kongehyldningsritualerne, og skoleklasserne skal sammen prøve at finde svar på, hvorfor byen ikke længere har status af at være en kongehyldningsby.

Fakta om Kend dit land

Kend dit land er et tværministerielt projekt initieret af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, undervisningsminister Merete Riisager, børne- og socialminister Mai Mercado og kultur- og kirkeminister Mette Bock.

Med Kend dit land får danske skoleelever i 4. klasse mulighed for på busture rundt i landet at stifte bekendtskab med Danmarks mangfoldige natur, kultur og historie.
Formålet er at øge børns kendskab til den alsidige kultur, natur og historie, som Danmark rummer – og endvidere at give kendskab til dette lige i de geografiske omdrejningspunkter. Derudover skal projektet give inspiration til, at kommuner og skoler selv begynder at lave deres egne mini-dannelsesrejser i stil med Kend dit land-turene.

Projektet er et samarbejde mellem stat og kommuner. Staten yder tilskud til turene, udarbejder turforslag og undervisningsmateriale og står for kommunikation. Kommunerne står for al øvrig planlægning og gennemførelse af turene, herunder bookning af busser, overnatning og besøgssteder. Der er en høj grad af metodefrihed lokalt til selv at tilrettelægge undervisningsforløb i tilknytning til turene.

Der er til projektet blevet udviklet 15 ture på kryds og tværs af landet, som hver rummer en lang række besøgssteder, der kan vælges imellem i forhold til at sammensætte en Kend dit land-tur, der passer til et specifikt undervisningsfokus.

Kommentarer