Debat og politik

Skoleforliget skal sikre kvalitet i undervisningen.

Læserindlæg af Elo Nielsen, Skals, byrådskandidat for SF

Det er flot, at der nu er indgået et bredt forlig om skolers og institutioners muligheder over de næste fem år. SF er stolte over at være en del af forliget og for at have sat markante fingeraftryk på aftalen.

Vi ser frem til arbejdet med udmøntningen. Her skal den retning, der er rammesat i forliget, gøres til virkelighed.

Meningen med aftalen er selvfølgelig at sikre en øget kvalitet i skolens kerneopgaveløsning – nemlig i undervisningen. Og det er jo i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at penge alene ikke skaber denne kvalitet, men at de selvfølgelig kan hjælpe godt til.

Den gode undervisning – for alle, skal være målet.

Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Alle børn skal trives i deres skole.

Det er i sin enkelhed, det, det handler om – men det har jo ofte vist sig at være sværere end som så at gøre disse enkle ting til virkelighed.

Der er stadig 15-20% af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, der er stadig for mange unge der forlader skolen uden at kunne håndtere de basale færdigheder, som at læse og regne godt nok, og der er stadig for mange børn der ikke trives i deres dagligdag.

Hvis disse forhold skal ændres og forbedres, skal der ske en målrettet – og forandret indsats derude i undervisningen.

Derfor kræver det, at der klar fokus i forhold til, hvordan pengene skal bruges.

For hvordan sikrer vi mest mulig læring og trivsel for pengene?

Vi ved, at udvikling og læring sker bedst i det nære og respektfulde møde mellem barn og voksen. Derfor skal kvaliteten i undervisningen – i fokus.

Det skaber nemlig ikke effekt, hvis man med pengene blot leverer ”mere af det samme” f.eks. klasseundervisning i form af mere ”røv til bænk”.

De længere skoledage skal være med til at skabe mere læring og udvikling, og den understøttende undervisning skal medvirke hertil. Derfor skal skolereformens tanke om mere tid til fordybelse og en anderledes undervisningspraksis i fokus.

Dette fordrer at pengene bruges rigtigt og opmærksomheden sættes de rigtige steder.

Forliget sætter rammerne – Fokus på overgange, fokus på lærer / pædagogsamarbejde, fokus på ledelse.

Men udmøntningen er central – B&U-udvalget, forvaltningen og skolerne vil have en stor og vigtig opgave.

Folkeskolerne i Viborg Kommune skal fremover kendes på, at læring, udvikling og trivsel er betydende ord for alle børn og de voksne, der er omkring dem i skoler og minstitutioner.

 

Kommentarer