Indlæser Begivenheder

← Alle arrangementer

Paletten

+ Google Maps
Vesterbrogade 10
Viborg, 8800 Denmark
http://paletten.dk/

Paletten er fra 1993 og er etableret i en gammel biograf med 2 sale – Lille Sal med op til 140 pladser og Store Sal med op til 400 pladser. I oktober 2004 blev Paletten udnævnt til Regionalt Spillested af Statens Kunstråd men mistede den regionale status igen fra 2009. I dag er Paletten et honorarstøttet spillested, som foruden tilskud fra Statens Kunstråd også modtager støtte fra Viborg Kommune.

Paletten er Viborgs spillested og benævnes Spillestedet Paletten. Hovedaktiviteten er præsentation af koncerter med rytmisk musik, endvidere er Paletten omdrejningspunktet og kraftcentret for den rytmiske musik i Viborg og omegn. Koncertaktiviteterne foregår primært torsdag, fredag og lørdag. På de øvrige hverdage udlejes Paletten til andre aktiviteter, idet kulturelle aktiviteter har fortrinsret.

Paletten er en selvejende institution og har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er Palettens øverste myndighed. Palettens daglige drift varetages af 2 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige – Paletkorpset. Paletkorpsets og bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Spillestedet Paletten vægter kvalitet frem for kvantitet. Musikalsk præsenteres primært rock inkl. blues, blues/rock, hip hop, metal, folkrock og electronica og i mindre grad pop (mainstream), jazz, folk og world.Hovedvægten lægges på danske navne, dog præsenteres internationale navne, når relevante muligheder opstår.