Viborg

Tiltrængt økonomisk hjælp til idrætsforeninger. Puljen er åben for ansøgning

Nu er der hjælp at hente hos lokale idrætsforeninger, der er økonomisk ramt af coronakrisen. Arkivfoto fra fodboldskole i Ørum

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er nu åben for ansøgninger. I alt 44 millioner kroner kan deles ud til lokale idrætsforeninger, der har lidt tab på grund af corona-krisen. Puljen er åben for ansøgning til og med 15. maj.

Mens aktiviteterne så småt begynder igen på landets tennisbaner og andre udendørs idrætsfaciliteter efter coronanedlukningen, så er de økonomiske tømmermænd for alvor sat ind i idrætsforeningerne.

Aflyste opvisninger og stævner, mistede kontingentindbetalinger og ingen muligheder for foreningsarbejde på aflyste festivaler og til byfester sætter dybe spor i foreningernes økonomier.

Derfor falder de 44 millioner kroner, som nu kan uddeles i DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, på et tørt sted.

– Puljen er en rigtig vigtig og kærkommen hjælp. Vi kan allerede nu se, at det lokale idrætsforeningsliv er voldsomt udfordret økonomisk på grund af krisen. Derfor skal ingen forvente fuld kompensation, men vi arbejder på, at så mange som muligt imødekommes med en økonomisk håndsrækning. Men behovet er enormt, siger landsformand i DGI, Charlotte Bach Thomassen.

Konsekvenserne er enorme

Det er et bredt udsnit af folketingets partier, der har besluttet at yde det ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger. Og den fælles opmærksomhed fra folketing og regering på, at også den folkelige idræt og foreningerne lider, vækker glæde i DIF.

– Det her er en vigtig håndsrækning, men hver eneste dag er der nye eksempler på foreninger i nød, og coronakrisens konsekvenser for foreningslivet er enorm. Politikerne ved, hvilken værdi idrætsforeningerne tilfører befolkningen og lokalsamfundene, og vi fortsætter vores dialog med politikerne om behovet for yderligere tiltag til at støtte op om det frivillige foreningsliv, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19.

Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport.

Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Corona-hjælpepuljen er til gengæld ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer over 350 deltagere. Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.

Om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger.

Kommentarer