Viborg

VIA har modtaget knapt 1.000 ansøgninger til Campus Viborg

VIA University College Campus i Viborg. Pressefoto

Selvom antallet af ansøgninger er lidt mindre end ved kvote 2 ansøgningsfristen sidste år, er der stadig stor interesse for at læse til sygeplejerske, pædagog eller til Bachelor of Animation på VIA i Viborg. Især de netbaserede uddannelser i Viborg har ansøgernes interesse denne gang.

Søndag den 22. marts var der ansøgningsfrist for at søge ind på en videregående uddannelse igennem kvote 2. I år havde uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udskudt fristen en uge på grund af udbruddet af coronavirus. Den situation ser dog ikke ud til at have ændret nævneværdigt ved søgningen til VIA University College. For da ansøgningsfristen udløb kl. 12, havde VIA modtaget i alt 12.303 kvote 2-ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Et mindre fald på 4,2 procent i forhold til sidste år.

I Viborg har VIA modtaget i alt 984 ansøgninger til sine fire uddannelser i Viborg, hvilket er et lille fald på 5 procent.

For Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College, er det glædeligt, at så mange ansøgere har søgt VIAs uddannelser, især set i lyset af, at vi er i en tid med mindre ungdomsårgange.

– Antallet af kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser er steget markant de seneste mere end 10 år. Derfor kan tallene ikke blive ved med bare at stige. Det afgørende er, at der igen i år er stor søgning til uddannelserne i hele Region Midtjylland. Både til velfærdsuddannelserne, de kreative uddannelser og de privatrettede uddannelser. For samfundet har brug for alle typer faguddannede, understreger hun.

I Viborg udbyder VIA University College både pædagog-, sygeplejerske- og de populære og internationalt anerkendte uddannelser på The Animation Workshop. VIA har desuden en AR/VR-specialisering af softwareingeniørerne.

Sygeplejersker gør en stor og nyttig indsats

Jonna Frølich, uddannelsesdekan for VIAs sygeplejerskeuddannelse, er glad for, at søgningen til sygeplejerskeuddannelsen igen i år er høj. For selvom ansøgertallet er lidt mindre end sidste år, er der stadig rigeligt med ansøgere til at fylde studiepladserne op i kvote 2.

– Dertil kommer ansøgningsfristen til kvote 1 den 5. juli, hvor jeg også forventer mange ansøgninger, fordi vi alle lige nu kan se, hvor stor og nyttig en indsats sygeplejersker gør i den aktuelle Corona-situation. Jeg tror, at sygeplejefaget får en øget anerkendelse i befolkningen. Og det, tror jeg, får en positiv effekt på søgningen til vores uddannelser til sommer, siger Jonna Frølich.

Mangel på pædagoger

Ifølge Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for VIAs pædagoguddannelse, skal udsvinget i antallet af ansøgninger nok ses i lyset af, at vi befinder os i en tid med højkonjunktur og mindre årgange, som begge har indflydelse på, hvor mange der søger uddannelse.

– Men vi får brug for flere dygtige pædagoger, nu hvor regeringen har indført minimumsnormeringer, og hvor vi også ser nogle udfordringer i forhold til udsatte børn og unge. Så en tilbagegang i kvote 2 er da ærgerligt, fordi vi gerne vil have folk med mange forskellige baggrunde til at søge ind på pædagoguddannelsen. Men vi får størstedelen af vores studerende fra de store gymnasiale uddannelser, så er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal få fyldt godt op, når der er ansøgningsfrist, for at søge ind på en uddannelse i kvote 1 den 5. juli, siger Susanne Tellerup.

Stor interesse for netuddannelserne

Selvom både pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen i Viborg er faldet en smule i forhold til ansøgertallet sidste år, er der en mærkbar stigning i ansøgningerne til de to netbaserede uddannelser. Her er pædagoguddannelsen steget med 16,7 procent i antallet af første prioritetsansøgere, mens antallet af førsteprioritetsansøgere til den netbaserede sygeplejerskeuddannelse er steget med hele 40 procent.

Animationsuddannelsen igen højdespringer

Uddannelsen til Bachelor of Animation på The Animation Workshop, tiltrækker altid mange ansøgere. Her har man i år modtaget 337 ansøgninger, hvoraf 317 har uddannelsen som deres førsteprioritet. Med plads til kun 50 studerende, bliver studiepladserne således rigeligt fyldt op.

De fleste af VIAs uddannelser besætter cirka halvdelen af deres studiepladser med studerende, der søger gennem kvote 1. Her er ansøgningsfristen den 5. juli klokken 12.00. Derfor kender VIA først det endelige antal ansøgere til sommer.

Ansøgerne i både kvote 1 og 2 får besked i deres e-boks tirsdag den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Kommentarer