Tjele

Viborg Byråd sætter sikkerheden på spil med kæmpevindmøller

Visualisering af vindmøllerne ved Nr. Vinge/Tjele. Fra miljørapporten

Debatindlæg af Nancy Knudsen, Vammen; Bent Kiertzner, Bigum; Hans T Lund, Elisabeth Lund, Sine Claudell, Lene Hove, Orla Anthonsen, Nr. Vinge; Niels Cleemann, Jette Cleemann, Fastrup; lokalområder ved Tjele Langsø.

Viborg Kommune har udgivet en Miljørapport sammen med vindmølleinvestor, European Energy A/S. Miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt, 8 kæmpe vindmøller og Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan er skrevet sammen til en Miljørapport, hvorfor det lader læseren stå hen med en uløselig opgave selv ad adskille Viborg Kommune og investor European Energy A/S konklusioner. Rapporten er derfor ikke uvildig.

På Viborg Byråds første punkt på dagsorden den 22. maj 2019 er der et oversigtskort over placeringen af de 8 kæmpe vindmøller hver med en højde på 149.9 m.

Der er et afstandskrav vedrørende placering af vindmøller ved overordnede veje, som Vejdirektoratet administrerer. Hobro Landevej er en overordnet vej og vindmøller kan placeres af 1 gange møllens totalhøjde fra infrastrukturen hen til mølletårnets yderste begrænsning.

Vingevej og Flarupvej er to kommunale trafikveje, der betjener gennemkørende biltrafik men også en del cyklister.

Én vindmølle er placeret med vingespids lige op ad Vingevej. En anden vindmølle er placeret med vingeoverslag på Flarupvej, dvs. bilister og cyklister skal køre ved siden af eller under møllevingerne!

I 2018 udførte Viborg Kommune trafiktælling på disse to veje.

På Vingevej er trafiktællingen udført ved Tjele Gods’ staldbygninger, dvs. lokaliteten er mellem DLG og Ørum. Der blev registreret 206 køretøjer pr. døgn. Transporten af lastbiler til og fra DLG er afskåret fra at køre gennem Ørum by og altså forbi trafiktællingen.

På Flarupvej blev der registreret 137 køretøjer pr. døgn.

Trafiktællingen registrerer ikke cyklister.

Der er således en relativ pæn stor trafikal gennemkørsel på disse to kommunale veje, hvor det er kommunen der er vejmyndighed og har ansvar for sikkerheden.

Når møllevingerne roterer, er der tillige også skyggekast og reflekser, som kan genere trafikken og sikkerheden, især når de to vindmøller ved Vingevej og Flarupvej står for tæt på vejene. Skyggekast og reflekser blænder trafikanten og skaber uopmærksomhed.

Vejdirektoratet har konkluderet at placering af vindmøller med 1 gange møllens totalhøjde ved overordnede veje konvergerer (oversæt: søger hen i mod at..) risikoen for vindmøllesvigt og nedblæsning af is er på et acceptabelt niveau.

I Favrskov Kommune er der planlagt opstilling vindmøller af samme højde på 150 m. Her er én vindmølle ansøgt placeret mindre end 150 meters afstand til vejkant. Det har givet anledning til bekymring i den nyligt offentliggjorte Miljørapport fra Favrskov Kommune. Kommunen påpeger særskilt en bekymring om sikkerheden ved færdsel på en relativ trafikeret kommunalvej, en vej der kan sammenlignes med vejene i Tjele området.

Viborg Byråd har ikke givet udtryk for bekymring omkring sikkerheden ved færdsel på Vingevej og Flarupvej.

Miljørapporten fra Viborg Kommune beregner i stedet for en sandsynlig risiko for AT dø for den mest udsatte person: En trafikant, som flere gange om dagen passerer et vindmølleområde.

Men én person, ét cyklende skolebarn, en gående hvor risikoen bliver til denne persons ulykke –  er det ikke katastrofalt? Vi spørger videre:

Er risikoen for færdsel på Vingevej og Flarupvej på et acceptabelt niveau for Viborg Byråds politikere?

Kan der gives en fornuftig begrundelse fra politikerne i Viborg Byråd, at der dagligt skal være borgere fra Nr. Vinge, Mollerup, Kvorning og Ørum og andre lokalområder i det gamle Tjele Kommune som udsættes for en risiko med vindmøllesvigt eller havari, nedblæsning af is og forstyrrelse med skyggekast både overfor kørende og cyklende trafikanter?

Vi siger: Nej tak til vindmøller v/Vinge, Tjele.

Kommentarer