Tjele

Vindmøllerne ved Vinge godkendt på byrådsmødet onsdag i sidste uge

Visualisering af den vindmøllepark, som et flertal stemte igennem ved byrådsmødet onsdag i sidste uge.

Efter en ophedet debat ved onsdagens byrådsmøde står det klart, at otte kæmpevindemøller er på vej til at blive opført ved Vinge. Et flertal på 19 af de 31 byrådsmedlemmer stemte for at imødekomme Erhvervs- og Økonomiudvalgets indstilling om at godkende lokalplanen.

Selvom både Konservative og Enhedslisten, samt Mette Nielsen fra den Socialdemokratiske gruppe, i opløbet havde meldt sig som modstandere af vindmøllerne ved Vinge, så var det ikke nok til at forhindre, at lokalplanen for vindmølleprojektet blev stemt igennem ved byrådsmødet onsdag i sidste uge.

Mødet blev for første gang nogensinde på grund af coronakrisen afholdt via skype-forbindelse med kun Ulrik Wilbek til stede i Multisalen på rådhuset.

Den anderledes mødeform til trods – eller måske netop derfor – lagde ikke en dæmper på en ret ophedet debat i forbindelse med punktet om vindmøllerne ved Vinge.

Stine Damborg Hust (K) lagde ud med at forklare, hvorfor Konservative har skiftet holdning til spørgsmålet om vindmøllerne.

Konservative er blandt andet nået frem til, at det er ‘mærkværdigt’, at entreprenørerne bag vindmølleprojektet har meldt ud, at deres engagement sker i samarbejde med Apple, mens IT-virksomheden omvendt har benægtet at have noget med Vinge-møllerne at gøre.

– Vi er i princippet ligeglade med, hvem European Energy (konsortiet bag vindmøllerne i Vinge, red.) har aftaler med. Det er princippet om, at Apple er blevet brugt som løftestang, vi anfægter, sagde Stine Damborg Hust.

Desuden har den konservative gruppe taget den seneste kritik fra især Aarhus Universitet, om Tajgasædgåsen til sig og ‘ærger sig over, at den ikke er indarbejdet i sagen’.

Ydermere anfægter de, at der ikke er taget hensyn til det såkaldte ‘forsigtighedsprincip’.

SF’s Kai O. Andersen så gerne, at nogle at de kritiske spørgsmål var dukket op tidligere i udvalgsarbejde, men SF mener stadig, at vindmøllerne er en god løsning, understregede han.

Allan Clifford (V) påpegede, at landvindmøller er den billigste måde at nå klimamålene. Og så sagde han, at området, hvor møllerne i givet fald skal placeres, slet ikke er et Natura 2000 område.

– Det er en decideret pløjemark, lød meldingen.

Han anfægtede desuden, at han og flere andre medlemmer af byrådsgruppen, som støtter vindmølleprojektet, har modtaget ‘trusselsbreve’ i forbindelse med sagen. Han satte tilmed navn på på en af de personer, han har modtaget mails fra.

Birthe Harritz (S) medgav Clifford i både forargelsen over trusselsbrevene samt argumenterne for, hvorfor vindmøllerne ved Vinge har sin berettigelse.

– Vi kan ikke udvikle uden, at det påvirker de omkringboende, sagde hun blandt andet og påpegede, at der i forbindelse med vindmølleprojektet ville blive nedlagt syv gamle ejendomme i området.

Lone Langballe (DF) roste processen med debatter og høring, men var i øvrigt ærgerlig over, at den nu besluttes. Holdningen hos DF er, at vindmøllerne ikke hører til på land.

– Vi forstår ikke, hvorfor sagen ikke kunne udsættes til efter coronakrisen, lød meldingen.

Enhedslisten har som udgangspunkt gået ind for al alternativ energi. Men på vindmøllesagen trak de sig  i vadestedet. Omtrent med samme argumenter som Konservative, dog med den forskel, at de tror, at Apple rent faktisk har en finger med i spillet med vindmølleprojektet.

SF’s Kai O. Andersen beskyldte efterfølgende Enhedslisten for “ikke at gå ind for en skid”. En bemærkning, der fik borgmesteren til at anmode om en god tone i debatten.

Der blev også diskuteret livligt om, hvorvidt nej-sigerne var erhvervsfjendske, men også her var uenigheder om tilgangen til sagen.

Kommentarer